Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Những thắc mắc về vị trí kế toán từng thành phần

Những thắc mắc về vị trí kế toán từng thành phần

BẠN ĐƯỢC TUYỂN VÀO VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN TỪNG PHẦN HÀNH (KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO, KẾ TOÁN THANH TOÁN…..), nhưng bạn không biết bắt đầu tư đầu, tìm hiểu như thế nào ĐỂ LÀM TỐT CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO?. (Rất cần thiết cho những bạn đang đang chuẩn bị [...]

Xem thêm
Chênh lệch tỉ giá hoạch toán và xử lý ra sao

Chênh lệch tỉ giá hoạch toán và xử lý ra sao

Chênh lệch tỉ giá hoạch toán và xử lý, cách xác định tỉ giá *Bước 01: Đặt mã ngoại tệ là 007usd : Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ USD *Mua ngoại tệ: – Mua Ngoại tệ vào làm phiếu Nhập Kho: Số lượng mua x Đơn giá ngân hàng bán (tỉ giá ngân hàng [...]

Xem thêm
Trường hợp phải nộp lại tờ khai thuế môn bài

Trường hợp phải nộp lại tờ khai thuế môn bài

**Căn cứ pháp luật về thuế môn bài   – Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn lệ phí môn bài –Tại Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài – Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 +++ Thời hạn kê khai: – Khai [...]

Xem thêm
Thuế TNDN chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Thuế TNDN chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm

Căn cứ Công văn 2327/TCT-CS ngày 15/6/2015 của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế – hướng dẫn về xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ phát sinh khi đánh giá lại cuối năm tài chính. Hướng dẫn xác [...]

Xem thêm
Phân biệt Chi phí phải trả và dự phòng phải trả

Phân biệt Chi phí phải trả và dự phòng phải trả

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC tại Điều 54 quy định về chi phí phải trả và Điều 62 quy định về dự phòng phải trả như sau: 1. Đối với khoản dự phòng phải trả Là nghĩa vụ nợ hiện tại nhưng thường chưa xác định được thời gian thanh toán cụ thể. Các khoản dự [...]

Xem thêm
Doanh thu để khai thuế theo quý

Doanh thu để khai thuế theo quý

Điều kiện về doanh thu dưới 50 tỷ đồng áp dụng kê khai thuế GTGT theo quý là doanh thu trên tờ khai thuế GTGT hay chỉ tính doanh thu thuần? Trả lời: Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 15 Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số [...]

Xem thêm
Thuế với các khoản chi phúc lợi cho người lao động

Thuế với các khoản chi phúc lợi cho người lao động

1. Chính sách thuế TNDN với các khoản chi phúc lợi cho người lao động Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ khi xác định thu [...]

Xem thêm

Những cách giữ mối quan hệ hài hòa với nhân viên

Không ai muốn đi làm mỗi ngày vì sợ số tiền họ vất vả kiếm được sẽ bị ông chủ trừ mất. Đồng thời, không một nhà lãnh đạo nào mong muốn có mối quan hệ xấu với các thành viên trong công ty. Vậy, làm thế nào để giữ mối quan hệ hài hòa [...]

Xem thêm
Xử lý hoạch toán chi phí Nộp thuế thay chủ nhà

Xử lý hoạch toán chi phí Nộp thuế thay chủ nhà

*Cụ thể hoạch toán nộp thuế thay chủ nhà tại các hướng dẫn sau: 1. Công văn số 2697/CT-TTHT ngày 27/3/2015 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế trả lời cho Công ty TNHH TM An Trần. 2. Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông [...]

Xem thêm
Xử lý kế toán Giá bán thấp hơn giá vốn

Xử lý kế toán Giá bán thấp hơn giá vốn

Căn cứ bán hàng giá bán thấp hơn giá vốn:   ++ Các trường hợp bán hàng dưới giá vốn như sau: – Hàng hóa bị kém, lỗi kỹ thuật, mất phẩm cấp theo sinh lý hóa tự nhiên? Như sắt thép bị để nơi mua dột hoặc có nước tạt vào dẫn đến rỉ [...]

Xem thêm