Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Kế toán Hóa đơn về trước hàng về sau

Kế toán Hóa đơn về trước hàng về sau

Trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau thì xử lý như thế nào? Có được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý không? Có vi phạm gì không? Có bị phạt theo chế tài nào không?   *Căn cứ văn bản pháp lý: – Tại Điều 8, khoản [...]

Xem thêm
Vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311

Vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311

Trường hợp vừa có số dư nợ TK 1331 vừa có số dư có TK 33311. Khi bàn giao số liệu sổ sách giữa kế toán mới và kế toán củ hoặc không có bàn giao mà kế toán mới tiếp nhận số liệu. Sẽ xảy ra trường hợp vừa có số dư dư Nợ [...]

Xem thêm
Những điểm cần lưu ý về quyết toán thuế công ty xây dựng

Những điểm cần lưu ý về quyết toán thuế công ty xây dựng

Quyết toán thuế các công ty liên quan đến lĩnh vực gia công cơ khí và xây dựng công trình   1. Báo cáo thuế năm: + Đối với Báo cáo tài chính và các báo cáo năm: – Phô tô báo cáo tài chính các năm – Phô tô quyết toán thuế TNDN các [...]

Xem thêm
Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn đặc thù

Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn đặc thù

Những hóa đơn đặc thù như vé tàu, vé xe ….có được tính vào chi phí hợp lý? Có được khấu trừ thuế hay không? Có cần phải kê khai thuế hay không? ***Các tiêu chí trên hóa đơn vận tải hành khách ***Căn cứ: – Tại Điều 4 Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 1/12/2010 [...]

Xem thêm
Quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Quy định về định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Doanh nghiệp có phải đăng ký định mức NVL với cơ quan thuế hay không? Quy định ở pháp chế văn bản nào? *Căn cứ: Điều 9 Luật sửa đổi thuế TNDN số 32/2013/QH13 áp dụng từ 1/1/2014 không quy định áp dụng đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu với cơ quan [...]

Xem thêm
Hóa đơn ghi sai MST

Hóa đơn ghi sai MST

Công văn 1277/TCT-CS hóa đơn chứng từ 2016 Hóa đơn viết sai MST *Căn cứ: – Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa [...]

Xem thêm
Lao động thời vụ dưới 03 tháng và thuế TNCN

Lao động thời vụ dưới 03 tháng và thuế TNCN

*Căn cứ: – Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN *Nội dung pháp lý: “Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư [...]

Xem thêm
Những điểm cần lưu ý về hóa đơn

Những điểm cần lưu ý về hóa đơn

1. Hóa đơn chỉ cần ký tại tiêu thức “thủ trưởng đơn vị” hoặc “người bán hàng” Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ họ tên trên hóa [...]

Xem thêm
Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

* Đối với trường hợp trong năm thi công công trình nhưng do công trình đã thi công xong vậy có tiêp tục phân bổ? Chi phí phân bổ này có là chi phí hợp lý? – Theo luật kế toán: Căn cứ: – Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN có [...]

Xem thêm
Không quy định NLĐ phải tự đóng 100% tiền BHXH

Không quy định NLĐ phải tự đóng 100% tiền BHXH

Bà Nguyễn Thị Thu Hường (Liên bang Nga) là cán bộ hợp đồng không thời hạn của Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016 được cử đi học tại Liên bang Nga hưởng 40% lương. Tháng 3/2017, Trung tâm giải thể, sáp nhập về Trung tâm Phát triển Đại học [...]

Xem thêm