Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

1. Doanh nghiệp có tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? 2. Thủ tục và hồ sơ như thế nào? quy định ở văn bản pháp lý nào?   *Theo đó: *Về thuế TNDN: căn cứ: Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 về thuế TNDN: điều kiện để [...]

Xem thêm
Người chuyển đơn vị công tác quết toán thuế ra sao

Người chuyển đơn vị công tác quết toán thuế ra sao

Đối với người lao động khi điều chuyển công tác thì việc quyết toán thuế TNCN của người lao động như thế nào? Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì?     1. Ủy quyền quyết toán TNCN đối với người chuyển công tác. – Căn cứ: tại Điều 25, Khoản 2, [...]

Xem thêm
Quy trình Kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình Kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình mua bán hàng phải có hệ thống, quy trình rõ ràng thực hiện theo các bước. Những mối quan hệ với các bộ phận trong phân hệ mua hàng và bán hàng trong doanh nghiệp sẽ được mô tả rõ trong quy trình mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp qua sơ đồ [...]

Xem thêm
Thuế vãng lai với Giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn lớn

Thuế vãng lai với Giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn lớn

Doanh nghiệp thi công công trình ngoại tỉnh có giá trị mỗi hợp đồng dưới 1 tỷ đồng nhưng cộng dồn > 1 tỷ đồng có phải kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh hay không?   Tôi xin được phép hỏi một vấn đề mà công ty chúng tôi đang gặp phải đó là: [...]

Xem thêm
Hướng dẫn khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Hướng dẫn khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trước đây để cải cách, đơn giản các TTHC về thuế. Theo đó, DN mới thành lập có đầu tư mua sắm TSCĐ thì được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ, không phân biệt [...]

Xem thêm
Kế toán xử lý bảo hành máy móc, công trình

Kế toán xử lý bảo hành máy móc, công trình

Quy trình và thủ tục, phương pháp định khoản về kế toán bảo hành công trình +Quy trình hoạch toán Quyết định 15 và TT200   – Khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Có TK 352 [...]

Xem thêm
Xử lý Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Xử lý Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Doanh nghiệp Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu thì có được khâu trừ thuế GTGT? Có được tính vào chi phí được trừ?   ***Căn cứ: Thuế GTGT – Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC – Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư [...]

Xem thêm
Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ

Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ

Hướng dẫn chi tiết các bước chuẩn bị, xử lý nghiệp vụ quyết toán thuế doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ.   Phần 01: chuẩn bị trước khi quyết toán thuế 1.Sổ kế toán file exel (gửi mail) 1. Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến loại 9, CĐPS, Công Nợ năm thanh [...]

Xem thêm
Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

 Doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khi nào? Hồ sơ thủ tục gồm những gì?   ***Căn cứ: – Khoản 3 Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng khoản dự phòng nợ phải [...]

Xem thêm
Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính 2017 1. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính? Và các lưu ý? 2. Kết chuyển và hạch toán thuế môn bài đầu năm tài chính? 3. Các lưu ý về tài khoản Tiền mặt TK 111? 4. [...]

Xem thêm