Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Hướng dẫn Xuất hóa đơn nhân công

Hướng dẫn Xuất hóa đơn nhân công

– Tôi muốn hỏi, công ty tôi chuyên ngành nghề về xây dựng cơ bản thì có được xuất hóa đơn nhân công mà công ty khác giao khoán phần nhân công (trên hóa đơn chúng tôi ghi là “nhân công” của công trình, còn trên hợp đồng là hợp đồng giao khoán) cho công [...]

Xem thêm
Kế toán Mua xe ô tô của cá nhân

Kế toán Mua xe ô tô của cá nhân

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? Để là chi phí hợp lý cần chứng từ hồ sơ thủ tục gì? *Vấn đề 01: về hóa đơn [...]

Xem thêm
Kế toán Cấn trừ công nợ ba bên

Kế toán Cấn trừ công nợ ba bên

Cấn trừ công nợ ba bên – Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào? – Cần những thủ tục gì?   Thanh toán bù trừ công nợ – Tại Điều 10. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015: Các trường hợp thanh toán không [...]

Xem thêm
Những thắc mắc thường gặp về học văn bằng hai kế toán

Những thắc mắc thường gặp về học văn bằng hai kế toán

Những thắc mắc thường gặp về học văn bằng hai kế toán nói riêng và học văn bằng hai các chuyên ngành nói riêng 1. Quy định bắt buộc ghi trên bằng văn bằng 2 là gì? Trong văn bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo, dưới dòng chữ Bằng tốt nghiệp đại học [...]

Xem thêm
Những lưu ý về thuế TNCN tạm ứng

Những lưu ý về thuế TNCN tạm ứng

*Căn cứ thuế TNCN tạm tính – Tại điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 (Tức là quý 4/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu có phát sinh, cụ thể [...]

Xem thêm
Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng hợp đồng có phải xuất hóa đơn hay không? Có ghi nhận thuế GTGT và doanh thu hay không?   Về thuế GTGT: Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định thời điểm xác định thuế GTGT: “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao [...]

Xem thêm
Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí

Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí

Doanh nghiệp không lấy được hóa đơn đầu vào : VAT, hóa đơn bán hàng… nếu doanh nghiệp lấy hóa đơn lẻ có được xem là chi phí hợp lý Xử lý như thế nào đối với trường hợp đã lấy hóa đơn lẻ về Hóa đơn lẻ áp dụng trong trường hợp nào? Khi [...]

Xem thêm
Chi phí tiền lương hợp lý

Chi phí tiền lương hợp lý

Tiền lương để được tính là chi phí hợp lý thì được quy định ở văn bản nào? Đối tượng lao động phải tham gia bảo hiểm? đối tượng nào thì không? *Phần 01: Về thuế TNDN *Căn cứ: – Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về [...]

Xem thêm
Mức phạt khi không hủy hóa đơn

Mức phạt khi không hủy hóa đơn

Doanh nghiệp mua hóa đơn của chi cục thuế nhưng chư sử dụng hết có nhu cầu sử dụng sang hóa đơn tự in? Doanh nghiệp không làm thủ tục hủy hóa đơn? Mức phạt chế tài cho hành vi là bao nhiêu? * Về: thủ tục hủy hóa đơn *Căn cứ: – Điều 29 [...]

Xem thêm
Thanh lý TSCĐ với giá thấp hơn giá trị còn lại

Thanh lý TSCĐ với giá thấp hơn giá trị còn lại

Tài sản cố định như: xe ô tô, máy móc nhưng giá thanh lý thấp hơn giá trị sử dụng còn lại của tài sản vậy phải xử lý như thế nào?  Việc thanh lý giá thấp hơn giá trị còn lại có những huệ lụy gì không?   ***Phần 01: Về thuế TNDN: ++Căn [...]

Xem thêm