Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Kế toán Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Kế toán Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Các căn cứ tính thuế ra sao?  Thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào?   ** Căn cứ: – Tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính – Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ [...]

Xem thêm
Thuế  nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Thuế nhà thầu thu hộ phí cho hãng tàu

Đại lý thu hộ doanh thu cho hãng nước ngoài có phải kê khai tính thuế nhà thầu? —> Căn cứ: + Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 –        Khoản 1, Điều 12 Thuế GTGT —> Theo đó: –        Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT [...]

Xem thêm
Thuế TNCN cho người lao động đã về hưu

Thuế TNCN cho người lao động đã về hưu

Tính thuế TNCN thế nào đối với người vừa có lương hưu vừa có thu nhập tiền công ? Có phải tính thuế TNCN đối với tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng không? Doanh Nghiệp thuê người lao động đã về hưu để [...]

Xem thêm
Thuế GTGT lệ phí sân bay

Thuế GTGT lệ phí sân bay

Phí , lệ phí sân bay có chịu thuế GTGT không? Lệ phí sân bay có được miễn thuế GTGT? —-> Căn cứ: – Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; – Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế giá trị gia [...]

Xem thêm
Trùng CMND trong cấp mã số thuế

Trùng CMND trong cấp mã số thuế

Một cá nhân có trùng tên hoặc đã bị nhầm số chứng minh nhân dân nên đã bị đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân trước đó? Cách Xử Lý Khi Mã Số Thuế Cá Nhân Bị Trùng Chứng Minh Thư nhân dân?   – Doanh Nghiệp đang khai báo và hoàn tất thủ [...]

Xem thêm
Tính thuế thu nhập cá nhân và Quyết toán thuế TNCN

Tính thuế thu nhập cá nhân và Quyết toán thuế TNCN

Theo quy định BTC, thang điểm TNCN là khi nào? Thời gian làm việc với TNCN?   Làm thế nào để giảm giá? *** phiên hạ: – Tối thiểu 28, Thông số nguyên 111/2013 / TT-BTC ngày 15/8/2013 – Phần ba, 1, 1.1 Công văn 187 / TCT-TNCN ngày 15/1/2013 hướng dẫn về sự phục [...]

Xem thêm
Kế toán Giảm trừ bản thân khi chi trả cộng dồn

Kế toán Giảm trừ bản thân khi chi trả cộng dồn

Doanh nghiệp chi trả cho người lao động qua năm tài chính thì tính giảm trừ bản thân như thế nào?   – Giảm trừ theo số tháng làm việc hay chỉ giới hạn trong hạn mức 108 triệu/ năm? **Tình huống: Doanh nghiệp chúng tôi đóng trên địa bàn Hà Nội, đang có vướng [...]

Xem thêm
Quỹ tiền mặt nhiều khi quyết toán thuế

Quỹ tiền mặt nhiều khi quyết toán thuế

Doanh nghiệp còn tồn quỹ tiền mặt nhiều có bị ảnh hưởng gì khi quyết toán thanh tra thuế hay không?   *Chi phí lãi vay – Công ty góp vốn điều lệ đầy đủ: vậy việc đi vay ngân hàng hoặc vay của các tổ chức tín dụng, vay cá nhân thì sẽ bị [...]

Xem thêm
Kế toán sản xuất nông nghiệp

Kế toán sản xuất nông nghiệp

Công ty mua trong nước hoặc nhập khẩu hạt giống, cây giống, cành giống, củ giống về ươm, trồng thành cây để bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.  Công ty mua cây kiểng, cây cảnh về (không phân biệt có sử dụng hay không sử dụng kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, uốn [...]

Xem thêm
Cách tính Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Cách tính Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào?   – Tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính – Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào: [...]

Xem thêm