Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Quỹ tiền mặt nhiều khi quyết toán thuế

Quỹ tiền mặt nhiều khi quyết toán thuế

Doanh nghiệp còn tồn quỹ tiền mặt nhiều có bị ảnh hưởng gì khi quyết toán thanh tra thuế hay không?   *Chi phí lãi vay – Công ty góp vốn điều lệ đầy đủ: vậy việc đi vay ngân hàng hoặc vay của các tổ chức tín dụng, vay cá nhân thì sẽ bị [...]

Xem thêm
Kế toán sản xuất nông nghiệp

Kế toán sản xuất nông nghiệp

Công ty mua trong nước hoặc nhập khẩu hạt giống, cây giống, cành giống, củ giống về ươm, trồng thành cây để bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.  Công ty mua cây kiểng, cây cảnh về (không phân biệt có sử dụng hay không sử dụng kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, uốn [...]

Xem thêm
Cách tính Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Cách tính Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào?   – Tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính – Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào: [...]

Xem thêm
Thuế nhập khẩu hàng hóa

Thuế nhập khẩu hàng hóa

Mức tính thuế nhà thầu nhập khẩu hàng hóa? và tỉ lệ tính thuế nhà thầu? các trường hợp phải nộp thuế nhà thầu đối với nhập khẩu hàng hóa?   – Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài Chính có quy định: “Điều 2. Đối tượng không [...]

Xem thêm
Quy định Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Quy định Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Thỏa thuận liên danh – Có được thanh toán về một đơn vị? Và bên nào sẽ xuất hóa đơn ? phương thức thanh toán ra sao?   Hợp đồng Liên danh được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên danh (liên kết, kết hợp, hợp tác) với nhau để thực hiện một [...]

Xem thêm
Khi nào được ghi nhận chi phí kiểm toán

Khi nào được ghi nhận chi phí kiểm toán

Ghi nhận chi phí kiểm toán để tính thuế TNDN năm tài chính nào?  Doanh nghiệp phát sinh Chi phí kiểm toán thì có được trích trước hay không?    Về Đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan thuế Công văn 1339/BTC-CĐKT năm 2014 doanh nghiệp tổ [...]

Xem thêm
Thủ tục hủy hàng hư hỏng

Thủ tục hủy hàng hư hỏng

1. Doanh nghiệp có tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? 2. Thủ tục và hồ sơ như thế nào? quy định ở văn bản pháp lý nào?   *Theo đó: *Về thuế TNDN: căn cứ: Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 về thuế TNDN: điều kiện để [...]

Xem thêm
Người chuyển đơn vị công tác quết toán thuế ra sao

Người chuyển đơn vị công tác quết toán thuế ra sao

Đối với người lao động khi điều chuyển công tác thì việc quyết toán thuế TNCN của người lao động như thế nào? Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì?     1. Ủy quyền quyết toán TNCN đối với người chuyển công tác. – Căn cứ: tại Điều 25, Khoản 2, [...]

Xem thêm
Quy trình Kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình Kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình mua bán hàng phải có hệ thống, quy trình rõ ràng thực hiện theo các bước. Những mối quan hệ với các bộ phận trong phân hệ mua hàng và bán hàng trong doanh nghiệp sẽ được mô tả rõ trong quy trình mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp qua sơ đồ [...]

Xem thêm
Thuế vãng lai với Giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn lớn

Thuế vãng lai với Giá trị công trình dưới 1 tỷ cộng dồn lớn

Doanh nghiệp thi công công trình ngoại tỉnh có giá trị mỗi hợp đồng dưới 1 tỷ đồng nhưng cộng dồn > 1 tỷ đồng có phải kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh hay không?   Tôi xin được phép hỏi một vấn đề mà công ty chúng tôi đang gặp phải đó là: [...]

Xem thêm