Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Kinh nghiệm làm hồ sơ kế toán xây dựng

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, giải đáp các thắc mắc thường gặp khi làm kế toán xây dựng Câu 1: Chi phí lán trại là gì. Gồm những loại gì Chi phí lán trại thông thường dc quy định 1% trong dự toán. Nó là chi phí để xây dựng nhà [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm Kế toán suất ăn doanh nghiệp

Kinh nghiệm Kế toán suất ăn doanh nghiệp

1. Lập định mức NVL chính phụ và tỉ lệ phù hợp 2. Tính giá thành chi tiết cho từng ngày theo tường khách hàng hoặc suất ăn 3. Phân bổ các yếu tố NVL phụ, SXC, Nhân công theo tiêu thức NVL chính 4. Bảng kê thu mua hàng hóa và quản trị nhân [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

*Bước 01: Xây dựng sơ bộ định mức chi phí cho từng hợp đồng gồm các yếu tố: Nhân công, Chi phí máy móc thuê ngoài, chi phí VPP, chi phí chung.   Đối với chi phí chung chung thì cần phân bổ theo giá trị hợp đồng, như tiền lương kỹ sư thiết kế: [...]

Xem thêm
Doanh nghiệp bán tài sản cố định đã hết khấu hao

Doanh nghiệp bán tài sản cố định đã hết khấu hao

Công ty tôi có bán tài sản cố định đã khấu hao hết từ các năm trước. Vậy công ty tôi có phải xuất hoá đơn GTGT không? Mức thuế suất là bao nhiêu?   Trả lời: Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư [...]

Xem thêm
Chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế

Chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế

 Một Số vấn đề liên quan đến chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế như sau: Hàng năm công ty A đều tổ chức cho cán bộ, nhân viên công ty đi thăm quan, nghỉ mát 2 ngày. Tuy nhiên trong năm 2015 cty A bận nhiều công việc nên không tổ chức [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm làm Kế toán TSCĐ- CCDC

Kinh nghiệm làm Kế toán TSCĐ- CCDC

Một: tổ chức công tác hồ sơ chứng từ và lưu chuyển chứng từ TSCĐ CCDC: Đầu vào: – Hợp đồng kinh tế – Hóa đơn tài chính – Biên bản giao nhận – Thanh lý hợp đồng – Chứng từ thanh toán Hai: văn bản pháp quy hiện hành: + Về thời gian phân [...]

Xem thêm
Quy đinh hóa đơn điện tử năm 2017

Quy đinh hóa đơn điện tử năm 2017

1. Về khởi tạo hóa đơn điện tử Công ty và các chi nhánh được sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn theo quy định (khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC) 2. Về tiêu [...]

Xem thêm

Xử lý các trường hợp hóa đơn bỏ trốn

Xử lý giải trình :CV 11797/BTC-TCT Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014  vềXử lý hóa đơn bỏ trốn đối với một số trường hợp thực hiện như sau: – Trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT: Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp [...]

Xem thêm
Công việc kế toán thuế cuối mỗi quý

Công việc kế toán thuế cuối mỗi quý

Chia sẻ kinh nghiệm công việc kế toán thuế cuối mỗi quý, để Mỗi năm rà soát lại để đến khi quyết toán không còn là nỗi áp lực A/ CÁC TÀI LIỆU CẦN PHÔ TÔ: 1- Phô tô các hồ sơ đăng ký kinh doanh từ cấp lần đầu, đến các lần bổ sung. [...]

Xem thêm
Hướng dẫn sử dụng hóa đơn sau sát nhập

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn sau sát nhập

*Căn cứ pháp lý vềsử dụng hóa đơn sau sát nhập: – Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào – Tại khoản 1 Điểu 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số [...]

Xem thêm