Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Lập chỉ tiêu  báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập các chỉ tiêu của báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 mới 1. Tài sản – Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản [...]

Xem thêm
Xử lý Khiếu nại và xử lý vi phạm thuế xuất, nhập khẩu

Xử lý Khiếu nại và xử lý vi phạm thuế xuất, nhập khẩu

1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuế xuất, nhập khẩu Để phù hợp với quy định của WTO, đối tượng nộp thuế được lựa chọn quyền khiếu nại với cơ quan thu thuế hoặc toà án hành chính về thuế. Điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 quy định: Trong trường [...]

Xem thêm
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào việc gì

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào việc gì

Theo quy định tại Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào những mục đích sau:   – Trả trợ cấp thất nghiệp. – Hỗ trợ học nghề. – Hỗ trợ tìm việc làm. – Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp. [...]

Xem thêm
Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh?   *Vấn đề 01: thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN [...]

Xem thêm
Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công theo những cách sau *Dự vào tự toán để biết chi phí nhân công của công trình là bao nhiêu *Đối với công tác kế toán với thuế:   – Tổng chi phí nhân công đưa vào không được quá: 72,415,269 – Phần vượt sẽ [...]

Xem thêm
Kế toán Chi phí mua sách chuyên ngành

Kế toán Chi phí mua sách chuyên ngành

Trong doanh nghiệp việc mua sách hay tài liệu tham khảo giúp nhân viên nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn là điều thường xuyên xảy ra. Vậy khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?   Tại Điều 4 [...]

Xem thêm
Kinh nghiệm lần đầu quyết toán thuế

Kinh nghiệm lần đầu quyết toán thuế

Những kinh nghiệm rút ra sau lần đầu quyết toán thuế giúp các bạn kế toán khắc phục, tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiêp đang vướng mắc. Những sai phạm đó sẽ được đúc kết rút kinh nghiệm nhằm cũng cố công việc kế toán và quyết toán thuế sau này   1. [...]

Xem thêm
Kế toán Xuất khẩu lao động cần lưu ý

Kế toán Xuất khẩu lao động cần lưu ý

Doanh thu từ hoạt động xuất khẩu  là số tiền phí thu được của người lao động cho mỗi lần sang nước ngoài làm việc. Giá vốn từ hoạt động này là tổng các chi phí mà Doanh nghiệp bỏ ra để đưa người lao động sang nước ngoài làm việc. Trong đó sẽ bao [...]

Xem thêm
Mặt hàng nông sản chưa qua chế biến với Thuế GTGT

Mặt hàng nông sản chưa qua chế biến với Thuế GTGT

*Căn cứ pháp luật về thuế GTGT về mặt hàng nông sản – Tại khoản 1 Điều 4 & khoản 5 Điều 5 & khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 – Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 – K hoản 2, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC [...]

Xem thêm
Hướng dẫn thủ tục gộp báo cáo tài chính

Hướng dẫn thủ tục gộp báo cáo tài chính

Những doanh nghiệp nào không phải nộp báo cáo tài chính? Trường hợp nào được phép xin gộp Báo cáo tài chính? Thuế TNDN, TNCN hay không? Thủ tục gồm những gì? Và Nộp ở đâu?   *Căn cứ: – Tại khoản 4 điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015: Kỳ kế toán [...]

Xem thêm