Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Thuế TNCN từ tiền lãi cho doanh nghiệp vay

Thuế TNCN từ tiền lãi cho doanh nghiệp vay

Công ty vay vốn cá nhân để bố sung vốn lưu động có phát sinh chi trả lãi thì có phải nộp thuế TNCN không?  Thủ tục và hồ sơ như thế nào?   +++ Về thuế TNCN: ***Căn cứ: – Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN: [...]

Xem thêm
Các luồng tiền trong kỳ theo Thông tư 133

Các luồng tiền trong kỳ theo Thông tư 133

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ theo Thông tư 133.   – Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50) Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, [...]

Xem thêm
Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn không chịu thuế

Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn không chịu thuế

Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT có phải kê khai thuế hay không? Hóa đơn trực tiếp hay còn gọi là hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai thuế GTGT không?   ***Căn cứ pháp lý  Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không [...]

Xem thêm
Sử dụng hóa đơn lẻ khi bị cưỡng chế nợ thuế

Sử dụng hóa đơn lẻ khi bị cưỡng chế nợ thuế

DN bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn trong thời gian nợ thuế thì khi có nhu cầu xuất hóa đơn phải làm thế nào? Điều kiện để được xuất hóa đơn là gì? *Căn cứ: – CÔNG VĂN 1695/TCT-QLN ngày 22 tháng 4 năm 2016 VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN LẺ TRONG THỜI GIAN [...]

Xem thêm
Lập chỉ tiêu  báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập các chỉ tiêu của báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 mới 1. Tài sản – Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản [...]

Xem thêm
Xử lý Khiếu nại và xử lý vi phạm thuế xuất, nhập khẩu

Xử lý Khiếu nại và xử lý vi phạm thuế xuất, nhập khẩu

1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuế xuất, nhập khẩu Để phù hợp với quy định của WTO, đối tượng nộp thuế được lựa chọn quyền khiếu nại với cơ quan thu thuế hoặc toà án hành chính về thuế. Điều 22 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005 quy định: Trong trường [...]

Xem thêm
Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào việc gì

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào việc gì

Theo quy định tại Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào những mục đích sau:   – Trả trợ cấp thất nghiệp. – Hỗ trợ học nghề. – Hỗ trợ tìm việc làm. – Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp. [...]

Xem thêm
Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh cá thể

Hộ cá nhân kinh doanh phải nộp những loại thuế nào? Cách tính thuế : GTGT, TNCN cho hộ cá nhân kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh?   *Vấn đề 01: thuế môn bài *Căn cứ: – Nghị Định Số: 139/2016/NĐ–CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN [...]

Xem thêm
Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công theo những cách sau *Dự vào tự toán để biết chi phí nhân công của công trình là bao nhiêu *Đối với công tác kế toán với thuế:   – Tổng chi phí nhân công đưa vào không được quá: 72,415,269 – Phần vượt sẽ [...]

Xem thêm
Kế toán Chi phí mua sách chuyên ngành

Kế toán Chi phí mua sách chuyên ngành

Trong doanh nghiệp việc mua sách hay tài liệu tham khảo giúp nhân viên nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn là điều thường xuyên xảy ra. Vậy khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?   Tại Điều 4 [...]

Xem thêm