Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Kế toán thuê nhà cá nhân

Kế toán thuê nhà cá nhân

– Chi phí thuê nhà cần thủ tục hồ sơ gì? – Các loại thuế phải nộp của hộ cá nhân cho thuê nhà là gì? +++ Trường hợp 1 Không có Hóa Đơn: Cá nhân không kinh doanh cho thuê doan nghiệp Chỉ cần nộp thuế thay không cần hóa đơn Thuê nhà làm [...]

Xem thêm
Kế toán Thanh Lý Hàng Tồn Kho

Kế toán Thanh Lý Hàng Tồn Kho

**Căn cứ xử lý hàng tồn kho – Thông tư 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 thay thế QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH – THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH [...]

Xem thêm
Kế toán Chi phí Tiền lương tháng 13

Kế toán Chi phí Tiền lương tháng 13

*Căn cứ kế toán chi phí tiền lương: Khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, đồng thời bổ sung sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Tiết b, Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4, Thông [...]

Xem thêm
Không phát sinh mua bán có phải khai thuế?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế?

Hàng tháng, hàng năm không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không? Có phải nộp thuế không? Cần phải làm những thủ tục gì?   1.Tờ khai thuế theo tháng, quý. a.Thuế GTGT. –Căn cứ Thông tư 156/2013/TT–BTC tại Điều 10, Khoản 1, Điểm c quy định về nguyên tắc tính thuế, [...]

Xem thêm
Các bước kiểm tra hóa đơn tổng cục thuế

Các bước kiểm tra hóa đơn tổng cục thuế

ND: Chuẩn hoá các nội dung công việc khi thực hiện kiểm tra việc tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đối với tổ chức, cá nhân để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, thống nhất từ Cục Thuế và [...]

Xem thêm
Những lưu ý trong kiểm tra thuế đối với DN

Những lưu ý trong kiểm tra thuế đối với DN

Những lưu ý trong kiểm tra thuế đối với Doanh nghiệp kế toán cần lưu ý: phân 4 trường hợp   TRƯỜNG HỢP 1: Đội Quản lý chi cục thuế của Đơn vị thuộc từng Quận xuống kiểm tra đơn vị. Khi Đội Quản lý chi cục thuế của Đơn vị thuộc từng Quận xuống [...]

Xem thêm
Giao khoán nhân công xây dựng không hóa đơn

Giao khoán nhân công xây dựng không hóa đơn

***Căn cứ: – Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013: Về thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. – Tại Điểm i, Khoản 1, Điều [...]

Xem thêm
Thuế TNCN 10% đối với lao động thời vụ

Thuế TNCN 10% đối với lao động thời vụ

Theo đó thuế TNCN với lao động thời vụ – Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước [...]

Xem thêm
Hướng dẫn Xuất hóa đơn nhân công

Hướng dẫn Xuất hóa đơn nhân công

– Tôi muốn hỏi, công ty tôi chuyên ngành nghề về xây dựng cơ bản thì có được xuất hóa đơn nhân công mà công ty khác giao khoán phần nhân công (trên hóa đơn chúng tôi ghi là “nhân công” của công trình, còn trên hợp đồng là hợp đồng giao khoán) cho công [...]

Xem thêm
Kế toán Mua xe ô tô của cá nhân

Kế toán Mua xe ô tô của cá nhân

Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? Để là chi phí hợp lý cần chứng từ hồ sơ thủ tục gì? *Vấn đề 01: về hóa đơn [...]

Xem thêm