Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Tổng hợp làm Kế toán công ty dịch vụ Gym, Yogas, Erobic

Tổng hợp làm Kế toán công ty dịch vụ Gym, Yogas, Erobic

Cách tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất và mua bán thương mại dịch vụ trong kỳ   1. Công ty nhập Nguyên vật liệu về để sản xuất máy móc, công cụ dụng cụ tập Gym từ nước ngoài về cho phòng tập & và cũng xuất bán 2. Các thiết bị [...]

Xem thêm
Công việc của một kế toán nhà hàng

Công việc của một kế toán nhà hàng

Đối với những nhà hàng lớn, kế toán tương đối vất vả do nhiều nghiệp vụ phát sinh. Tuy nhiên nếu bạn hiểu được quy trình làm dịch vụ trong nhà hàng, biết xác định các định mức chi phí nguyên liệu, biết tổ chức công việc thì bạn có thể biến cái khó thành [...]

Xem thêm
Lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp cần phải lưu ý

Lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp cần phải lưu ý

Chuyển việc đối với lao động tại Việt Nam có lẽ không còn là một từ mới mẻ, nhưng có lẽ rất ít người quan tâm đến trong thời gian chuyển việc ấy, ta có thể làm hồ sơ để lãnh trợ cấp thất nghiệp hoặc nhiều lao động biết đến khoản tiền BHTN này [...]

Xem thêm
Kế toán Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

Kế toán Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm những chi phí có liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được tập hợp vào bên Nợ của các TK 621, 622, 623 và 627. Để tính được giá thành sản phẩm cho từng đối tượng, kế [...]

Xem thêm
Công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ

Công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ

Nhiều công ty, do nhu cầu công việc, cử cán bộ đi công tác trong ngày nghỉ. Trường hợp đi công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ?   1. Đi công tác vào ngày nghỉ được tính làm thêm giờ Quy định hiện hành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu [...]

Xem thêm
Thuế TNCN từ tiền lãi cho doanh nghiệp vay

Thuế TNCN từ tiền lãi cho doanh nghiệp vay

Công ty vay vốn cá nhân để bố sung vốn lưu động có phát sinh chi trả lãi thì có phải nộp thuế TNCN không?  Thủ tục và hồ sơ như thế nào?   +++ Về thuế TNCN: ***Căn cứ: – Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN: [...]

Xem thêm
Các luồng tiền trong kỳ theo Thông tư 133

Các luồng tiền trong kỳ theo Thông tư 133

Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ theo Thông tư 133.   – Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (Mã số 50) Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, [...]

Xem thêm
Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn không chịu thuế

Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn không chịu thuế

Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT có phải kê khai thuế hay không? Hóa đơn trực tiếp hay còn gọi là hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai thuế GTGT không?   ***Căn cứ pháp lý  Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không [...]

Xem thêm
Sử dụng hóa đơn lẻ khi bị cưỡng chế nợ thuế

Sử dụng hóa đơn lẻ khi bị cưỡng chế nợ thuế

DN bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn trong thời gian nợ thuế thì khi có nhu cầu xuất hóa đơn phải làm thế nào? Điều kiện để được xuất hóa đơn là gì? *Căn cứ: – CÔNG VĂN 1695/TCT-QLN ngày 22 tháng 4 năm 2016 VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN LẺ TRONG THỜI GIAN [...]

Xem thêm
Lập chỉ tiêu  báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập các chỉ tiêu của báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 mới 1. Tài sản – Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản [...]

Xem thêm