Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Hóa đơn ghi sai MST

Hóa đơn ghi sai MST

Công văn 1277/TCT-CS hóa đơn chứng từ 2016 Hóa đơn viết sai MST *Căn cứ: – Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa [...]

Xem thêm
Lao động thời vụ dưới 03 tháng và thuế TNCN

Lao động thời vụ dưới 03 tháng và thuế TNCN

*Căn cứ: – Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về TNCN *Nội dung pháp lý: “Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư [...]

Xem thêm
Những điểm cần lưu ý về hóa đơn

Những điểm cần lưu ý về hóa đơn

1. Hóa đơn chỉ cần ký tại tiêu thức “thủ trưởng đơn vị” hoặc “người bán hàng” Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ họ tên trên hóa [...]

Xem thêm
Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi không có doanh thu

* Đối với trường hợp trong năm thi công công trình nhưng do công trình đã thi công xong vậy có tiêp tục phân bổ? Chi phí phân bổ này có là chi phí hợp lý? – Theo luật kế toán: Căn cứ: – Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN có [...]

Xem thêm
Không quy định NLĐ phải tự đóng 100% tiền BHXH

Không quy định NLĐ phải tự đóng 100% tiền BHXH

Bà Nguyễn Thị Thu Hường (Liên bang Nga) là cán bộ hợp đồng không thời hạn của Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2016 được cử đi học tại Liên bang Nga hưởng 40% lương. Tháng 3/2017, Trung tâm giải thể, sáp nhập về Trung tâm Phát triển Đại học [...]

Xem thêm
Phân bổ công cụ dụng cụ một lần trong năm

Phân bổ công cụ dụng cụ một lần trong năm

Câu hỏi: Trong năm Công ty mua một số công cụ dụng cụ (CCDC) và một số thiết bị có chi phí < 30 triệu. Theo quy định hiện hành: CCDC phân bổ không quá 2 năm, tài sản không đủ điều kiện tăng TSCĐ phân bổ không quá 3 năm. Xin hỏi khi mua [...]

Xem thêm
Mất hóa đơn liên 2 có được khấu trừ thuế không?

Mất hóa đơn liên 2 có được khấu trừ thuế không?

Em làm mất hóa đơn liên 2. Dùng bản phô tô hoá đơn liên 1 cùng tờ khai và bảng kê bán ra thì hoá đơn phô tô liên 1 có được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của công ty không? Căn cứ vào khoản 2, điều 24, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy [...]

Xem thêm
Những vấn đề cần lưu ý về Thu hộ chi hộ

Những vấn đề cần lưu ý về Thu hộ chi hộ

Các khoản thu hộ – chi hộ được thừa nhận như một khoản nợ phải thu hoặc nợ phải trả trong Chế độ kế toán doanh nghiệp. Mặc dù một số trường hợp thu hộ – chi hộ không được phát hành hóa đơn nhưng việc thanh toán qua ngân hàng vẫn bắt buộc đối [...]

Xem thêm
Quỹ tiền mặt tồn nhiều và cách xử lý

Quỹ tiền mặt tồn nhiều và cách xử lý

1 . Tiền mặt 1 tỷ ảo mà rát vài trăm triệu để chi là ổn định rùi không đáng lo ngại chỉ lo khi tồn ảo nhiều mà đi vay ngân hàng mới phải lo lắng chi phí lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý chứ cụ thể theo các trường [...]

Xem thêm
Điều kiện tính phụ cấp thâm niên nghề

Điều kiện tính phụ cấp thâm niên nghề

Ông Trần Đức Hùng (thành phố Hải Phòng) có thời gian là tự vệ trên đoàn tầu Việt Xô (thuộc Liên hiệp thủy sản Hải Phòng), vừa đánh bắt thủy sản vừa bảo vệ vùng biển, ông được hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt là 12%. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên [...]

Xem thêm