Học chứng chỉ kế toán

KINH NGHIỆM HAY

Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ

Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ

Hướng dẫn chi tiết các bước chuẩn bị, xử lý nghiệp vụ quyết toán thuế doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ.   Phần 01: chuẩn bị trước khi quyết toán thuế 1.Sổ kế toán file exel (gửi mail) 1. Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến loại 9, CĐPS, Công Nợ năm thanh [...]

Xem thêm
Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

 Doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khi nào? Hồ sơ thủ tục gồm những gì?   ***Căn cứ: – Khoản 3 Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và sử dụng khoản dự phòng nợ phải [...]

Xem thêm
Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kiểm tra sổ sách trước khi lên báo cáo tài chính 2017

Kỹ thuật Kiểm Tra Sổ Sách Trước khi lên Báo Cáo Tài chính 2017 1. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm tài chính? Và các lưu ý? 2. Kết chuyển và hạch toán thuế môn bài đầu năm tài chính? 3. Các lưu ý về tài khoản Tiền mặt TK 111? 4. [...]

Xem thêm
Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Thời hạn nộp các báo cáo GTGT – TNDN – TNCN. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế tháng/ quý như thế nào? Mức phạt chậm nộp tờ khai là bao nhiêu? Quy định ở văn bản pháp lý nào?  +Về thời hạn kê khai thuế tháng/ quý năm   ***Căn cứ: – Khoản [...]

Xem thêm
Các bước quy trình kế toán hàng tồn kho

Các bước quy trình kế toán hàng tồn kho

Nhằm cung cấp cho doanh nghiệp và kế toán tiện lợi trong việc quản lý kho hàng,  xin chia sẻ quy trình kế toán hàng tồn kho để các bạn ứng dụng vào công việc của mình 1. Quy trình nhập hàng 2. Quy trình xuất hàng

Xem thêm
Tổng hợp làm Kế toán công ty dịch vụ Gym, Yogas, Erobic

Tổng hợp làm Kế toán công ty dịch vụ Gym, Yogas, Erobic

Cách tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất và mua bán thương mại dịch vụ trong kỳ   1. Công ty nhập Nguyên vật liệu về để sản xuất máy móc, công cụ dụng cụ tập Gym từ nước ngoài về cho phòng tập & và cũng xuất bán 2. Các thiết bị [...]

Xem thêm
Công việc của một kế toán nhà hàng

Công việc của một kế toán nhà hàng

Đối với những nhà hàng lớn, kế toán tương đối vất vả do nhiều nghiệp vụ phát sinh. Tuy nhiên nếu bạn hiểu được quy trình làm dịch vụ trong nhà hàng, biết xác định các định mức chi phí nguyên liệu, biết tổ chức công việc thì bạn có thể biến cái khó thành [...]

Xem thêm
Lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp cần phải lưu ý

Lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp cần phải lưu ý

Chuyển việc đối với lao động tại Việt Nam có lẽ không còn là một từ mới mẻ, nhưng có lẽ rất ít người quan tâm đến trong thời gian chuyển việc ấy, ta có thể làm hồ sơ để lãnh trợ cấp thất nghiệp hoặc nhiều lao động biết đến khoản tiền BHTN này [...]

Xem thêm
Kế toán Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

Kế toán Tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp bao gồm những chi phí có liên quan đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được tập hợp vào bên Nợ của các TK 621, 622, 623 và 627. Để tính được giá thành sản phẩm cho từng đối tượng, kế [...]

Xem thêm
Công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ

Công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ

Nhiều công ty, do nhu cầu công việc, cử cán bộ đi công tác trong ngày nghỉ. Trường hợp đi công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ?   1. Đi công tác vào ngày nghỉ được tính làm thêm giờ Quy định hiện hành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu [...]

Xem thêm