Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Hướng dẫn về BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN QĐ 595/QĐ-BHXH

Hướng dẫn về BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN QĐ 595/QĐ-BHXH

Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 I. VỀ THAM GIA BHXH 1. Đối tượng chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực [...]

Xem thêm
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Doanh nghiệp Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu thì có được khâu trừ thuế GTGT? Có được tính vào chi phí được trừ? ***Căn cứ: Thuế GTGT – Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC – Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC [...]

Xem thêm
Hóa đơn khi đổi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ

Hóa đơn khi đổi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ

Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, nhưng vẫn muốn tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành thì phải làm thế nào? Thủ tục gồm những gì? ++ Trường hợp 1: Thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty nhưng không thay đổi mã số [...]

Xem thêm
Quy định về Cho thuê tài sản dưới 100 triệu/ năm

Quy định về Cho thuê tài sản dưới 100 triệu/ năm

Doanh thu Cho thuê nhà, cho thuê xe, cho thuê các tài sản khác…. dưới 100 triệu/năm. Cá nhân cho Cho thuê nhà dưới 100 triệu/năm có phải nộp thuế GTGT, TNCN, thuế môn bài? *Căn cứ: – Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định [...]

Xem thêm
Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Từ 08/2017, hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân thông qua bưu điện BHXH TP.HCM ban hành Công văn 1495/BHXH-CĐBHXH vào ngày 17/07/2017 Theo đó hồ sơ tử tuất được quy định như sau: Từ ngày 01/08/2017 trở đi, hồ sơ tuất sau khi giải quyết xong sẽ được Bảo hiểm TP.HCM [...]

Xem thêm
Người Lao động đóng trực tiếp BHXH

Người Lao động đóng trực tiếp BHXH

Việc đăng ký đóng và đóng BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động không trực tiếp đóng BHXH cho cơ quan BHXH. Ông Phạm Hồng Ký (TP. Hà Nội) ký hợp đồng từng năm một, từ tháng 9/2009 đến hết tháng 8/2015 tại Công ty [...]

Xem thêm
Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn chức danh kế toán trưởng

Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn chức danh kế toán trưởng

Căn cứ: – Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, hiệu lực 01/01/2017 “2. Phụ trách kế toán: b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”   – [...]

Xem thêm
Quy định về thuế đối với DN giao dịch liên kết

Quy định về thuế đối với DN giao dịch liên kết

Ngày 28/04/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTC quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết   Thông tư này hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp [...]

Xem thêm
Quy định mới về hành nghề đại lý thuế  2017

Quy định mới về hành nghề đại lý thuế 2017

Ngày 06/06/2017, Tổng cục thuế ban hành công văn 2465/TCT-TTHT, giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51 về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế so với Thông tư 117.   Theo đó: – Giải thích rõ về cụm từ “Đại lý thuế”, ngoài đối tượng là doanh nghiệp thì nay [...]

Xem thêm
Quy định trích khấu hao tài sản cố định

Quy định trích khấu hao tài sản cố định

Tại Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT – BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau: “16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp [...]

Xem thêm