Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Người Lao động đóng trực tiếp BHXH

Người Lao động đóng trực tiếp BHXH

Việc đăng ký đóng và đóng BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động không trực tiếp đóng BHXH cho cơ quan BHXH. Ông Phạm Hồng Ký (TP. Hà Nội) ký hợp đồng từng năm một, từ tháng 9/2009 đến hết tháng 8/2015 tại Công ty [...]

Xem thêm
Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn chức danh kế toán trưởng

Doanh nghiệp siêu nhỏ được miễn chức danh kế toán trưởng

Căn cứ: – Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP, hiệu lực 01/01/2017 “2. Phụ trách kế toán: b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”   – [...]

Xem thêm
Quy định về thuế đối với DN giao dịch liên kết

Quy định về thuế đối với DN giao dịch liên kết

Ngày 28/04/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTC quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết   Thông tư này hướng dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp [...]

Xem thêm
Quy định mới về hành nghề đại lý thuế  2017

Quy định mới về hành nghề đại lý thuế 2017

Ngày 06/06/2017, Tổng cục thuế ban hành công văn 2465/TCT-TTHT, giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51 về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế so với Thông tư 117.   Theo đó: – Giải thích rõ về cụm từ “Đại lý thuế”, ngoài đối tượng là doanh nghiệp thì nay [...]

Xem thêm
Quy định trích khấu hao tài sản cố định

Quy định trích khấu hao tài sản cố định

Tại Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT – BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau: “16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp [...]

Xem thêm
Mức lương cơ sở tăng từ 01/07/2017

Mức lương cơ sở tăng từ 01/07/2017

Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1.300.000 đồng từ 01/07/2017   Ngày 24/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP. Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý từ 01/07/2017: – Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000đồng/tháng lên 1.300.000đồng/tháng; – Mức trần đóng BHXH, BHYT hàng tháng sẽ tăng lên [...]

Xem thêm
BHYT tự nguyện hộ gia đình tăng từ 01/07/2017

BHYT tự nguyện hộ gia đình tăng từ 01/07/2017

Do sự thay đổi của mức lương cơ bản từ 01/07/2017, nên mức phí mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2017 cũng tăng một chút so với năm trước tháng 7/2017 Từ ngày 01/06/2017, với chủ trương các bệnh viện tự chủ về tài chính, dẫn đến việc tăng viện phí ở hàng [...]

Xem thêm
Quy định về chế độ công tác phí, đi hội nghị

Quy định về chế độ công tác phí, đi hội nghị

THÔNG TƯ  Số: 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ   QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư [...]

Xem thêm
Luật Thuế GTGT mới 2017 cần lưu ý

Luật Thuế GTGT mới 2017 cần lưu ý

1. Chính sách thuế đối với mua hàng trả chậm Từ ngày 15/11/2014 khi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 có hiệu lực thi hành thì trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, [...]

Xem thêm

Thuế đối với hộ cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê

– Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in; – Khoản 25 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT; – [...]

Xem thêm