Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế suất của các mặt hàng nông thủy sản qua sơ chế thông thường và tự nuôi trồng đánh bắt là bao nhiêu?   ***Căn cứ – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014): + Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối [...]

Xem thêm
Nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

***Thuế GTGT và thuế TNDN đối với ngành dịch vụ ***Căn cứ: – Tại Điều 12 & 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại [...]

Xem thêm
Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thuê khoán lao động

Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thuê khoán lao động

Đối với Hợp đồng thuê khoán nhân công, người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với từng người lao động hoặc người được nhóm lao động ủy quyền giao kết hợp đồng lao động. Các trường hợp thuê khoán nhân công: Có 3 trường hợp ký hợp đồng thuê [...]

Xem thêm
Quy định Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Quy định Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Thỏa thuận liên danh – Có được thanh toán về một đơn vị? Và bên nào sẽ xuất hóa đơn ? phương thức thanh toán ra sao?   Hợp đồng Liên danh được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên danh (liên kết, kết hợp, hợp tác) với nhau để thực hiện một [...]

Xem thêm
Kế toán Xuất khẩu lao động

Kế toán Xuất khẩu lao động

Kế toán xuất khẩu lao động: Doanh thu từ hoạt động này là số tiền phí thu được của người lao động cho mỗi lần sang nước ngoài làm việc  Giá vốn từ hoạt động này là tổng các chi phí mà Doanh nghiệp bỏ ra để đưa người lao động sang nước ngoài làm [...]

Xem thêm
Thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh vực.   Cụ thể, trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm:   – Doanh nghiệp siêu nhỏ: có số lao động [...]

Xem thêm
Có được trích khấu hao quyền sử dụng đất

Có được trích khấu hao quyền sử dụng đất

Trường hợp nào quyền sử dụng đất được trích và phân bổ? Và được quy định cụ thể như thế nào ?     *Căn cứ: Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính qui định: “Quyền [...]

Xem thêm
Tính Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Tính Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

Doanh Nghiệp thuê người lao động đã về hưu để làm việc, tuy nhiên còn đang băn khoăn những cá nhân này sẽ được khấu trừ thuế TNCN như thế nào? Những cá nhân đã về hưu này có 2 khoản lương: lương do BHXH chi trả và lương được trả thêm do lao động tại [...]

Xem thêm
Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho

Trình tự, thủ tục thanh lý hàng tồn kho

Cuối năm, doanh nghiệp thường tổ chức kiểm kê hàng hoá. Trong khi kiểm kê, hàng hoá sẽ được đánh giá về cả chất lượng và giá trị thuần có thể thu hồi được. Nếu hàng hoá kém chất lượng, doanh nghiệp phải thanh lý hàng tồn kho. Để hàng tồn kho thanh lý được [...]

Xem thêm
Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?

Doanh nghiệp Hàng tháng, hàng năm không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không?  Có phải nộp thuế không? 1.Tờ khai thuế theo tháng, quý. a.Thuế GTGT. -Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 1, Điểm c quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau: “c) Đối [...]

Xem thêm