Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Quy định mới về hành nghề đại lý thuế  2017

Quy định mới về hành nghề đại lý thuế 2017

Ngày 06/06/2017, Tổng cục thuế ban hành công văn 2465/TCT-TTHT, giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51 về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế so với Thông tư 117.   Theo đó: – Giải thích rõ về cụm từ “Đại lý thuế”, ngoài đối tượng là doanh nghiệp thì nay [...]

Xem thêm
Quy định trích khấu hao tài sản cố định

Quy định trích khấu hao tài sản cố định

Tại Điểm 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT – BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định về thu nhập khác như sau: “16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp [...]

Xem thêm
Mức lương cơ sở tăng từ 01/07/2017

Mức lương cơ sở tăng từ 01/07/2017

Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1.300.000 đồng từ 01/07/2017   Ngày 24/04/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP. Theo đó, có một số điểm đáng lưu ý từ 01/07/2017: – Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000đồng/tháng lên 1.300.000đồng/tháng; – Mức trần đóng BHXH, BHYT hàng tháng sẽ tăng lên [...]

Xem thêm
BHYT tự nguyện hộ gia đình tăng từ 01/07/2017

BHYT tự nguyện hộ gia đình tăng từ 01/07/2017

Do sự thay đổi của mức lương cơ bản từ 01/07/2017, nên mức phí mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2017 cũng tăng một chút so với năm trước tháng 7/2017 Từ ngày 01/06/2017, với chủ trương các bệnh viện tự chủ về tài chính, dẫn đến việc tăng viện phí ở hàng [...]

Xem thêm
Quy định về chế độ công tác phí, đi hội nghị

Quy định về chế độ công tác phí, đi hội nghị

THÔNG TƯ  Số: 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ   QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư [...]

Xem thêm
Luật Thuế GTGT mới 2017 cần lưu ý

Luật Thuế GTGT mới 2017 cần lưu ý

1. Chính sách thuế đối với mua hàng trả chậm Từ ngày 15/11/2014 khi Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 có hiệu lực thi hành thì trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, [...]

Xem thêm

Thuế đối với hộ cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê

– Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013, khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in; – Khoản 25 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT; – [...]

Xem thêm
DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cơ quan thuế

DN không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cơ quan thuế

Ngày 05/04/2017, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 438/QĐ-TCT Quyết định ban hành quy trình quy định về trình tự thủ tục xác minh tình trạng hoạt động, thông báo công khai thông tin, xử lý và khôi phục mã số thuế đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã [...]

Xem thêm
Điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Điều kiện và thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

1. Tiêu chí nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng: Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; – Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của [...]

Xem thêm
Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai

1. Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai không?   * Theo điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định: – “Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân   1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá [...]

Xem thêm