Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Tham gia BHXH đối với lao động bán thời gian

Tham gia BHXH đối với lao động bán thời gian

Bà A (Hà Nội) làm việc theo hợp đồng dài hạn, nhưng chỉ làm 4 tiếng/ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Mức lương tương ứng 1/2 mức lương tối thiểu cho công việc toàn thời gian là 1.900.000 đồng/tháng. Vậy bà phải tham gia BHXH như thế nào cho công việc bán thời gian? [...]

Xem thêm

Kế toán Hàng bán bị trả lại

Kê khai thuếhàng bán trả lại ra sao? Xử lý hàng mua vào nhưng bị trả lại vậy bên mua và bên bán xử lý như thế nào? Kê khai thuế ra sao?   Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 v/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ [...]

Xem thêm

Thuế suất GTGT với lãi vay

Lãi vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (Điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013)   – Khi nhận tiền lãi vay công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ thu lãi tiền vay dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch chéo [...]

Xem thêm
Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp có phải đóng kinh phí công đoàn không? Doanh nghiệp Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn?   Căn cứ: Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn, mức đóng kinh phí công đoàn tại Doanh nghiệp – Khoản 2 Điều 26 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 hiệu [...]

Xem thêm
Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Kế toán Tạm ứng không phải xuất hóa đơn

Tạm ứng hợp đồng có phải xuất hóa đơn hay không? Phải ghi nhận thuế GTGT và doanh thu hay không? Về thuế GTGT: Căn cứ Khoản 5 Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định thời điểm xác định thuế GTGT: “5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm [...]

Xem thêm

Công ty dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 lao động miễn gửi thang, bảng lương? Doanh nghiệp dưới 10 người có phải đăng ký thang bảng lương không? —- > Căn cứ: – Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP Ngày 13/09/2018 hiệu lực từ ngày 01/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP [...]

Xem thêm
Mức lương, phụ cấp đối với công nhân công an

Mức lương, phụ cấp đối với công nhân công an

Về nâng bậc lương, nâng ngạch đối với công nhân công an, Nghị định nêu rõ: Công nhân công an hoàn thành công việc được giao, đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định và chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên sau 2 [...]

Xem thêm

Trích khấu hao quyền sử dụng đất

Trường hợp nào quyền sử dụng đất được trích và phân bổ? Quyền sử dụng đất có được trích phân bổ hay khấu hao?   *Căn cứ: Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính qui định: “Quyền [...]

Xem thêm
Cú pháp  tin nhắn di động tra cứu thông tin hưởng BHXH, BHYT

Cú pháp tin nhắn di động tra cứu thông tin hưởng BHXH, BHYT

Nhặt cầu, văn hóa, tài năng và sự tham gia. Bảo bối và văn hóa, văn hóa và tài năng của chúng tôi. Theo sát, cá của chúng tôi có thể tự tìm kiếm khi tham gia BHXH theo cách sau: Trường kết hợp với nhau thời gian tham gia BHXH theo anh   Tối [...]

Xem thêm
Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh thuế TNCN khi chuyển công ty? Cách Xóa đăng ký người phụ thuộc như thế nào?   ***Căn cứ: +++ Mức giảm trừ gia cảnh – Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. – Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu [...]

Xem thêm