Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Nâng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ

Nâng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ

Quốc hội thảo luận về 2 phương án nâng dần tuổi nghỉ hưu để chuẩn bị trình Trung ương Đảng cho ý kiến vào hội nghị thứ 7 diễn ra đầu tháng 5 tới. 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu   Trình bày trước UB Các vấn đề xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao [...]

Xem thêm
Những sửa đổi trong thông tư 25/2018

Những sửa đổi trong thông tư 25/2018

Sua doi bo sung thue TNDN:   2. Sua doi doan thú nhat tai tiet b diem 2.6 khoan 2 Ðieu 6 Thông tư so 78/2014/TT-BTC (dã dưoc sua doi, bo sung tai Ðieu 4 Thông tư so 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cua Bô Tài chính) “b) Các khoan tien lương, tien thưong cho ngưòi lao [...]

Xem thêm
Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2018

Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2018

Căn cứ thông báo thời gian địa điểm nộp hồ sơ khai thuế: – Khoản 2, Điều 32 Luật quản lý thuế Điều 32. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm: c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày [...]

Xem thêm
Chấm dứt hợp đồng với lao động đủ điều kiện về hưu

Chấm dứt hợp đồng với lao động đủ điều kiện về hưu

Một số quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. Đơn vị của ông Lê Ngọc Huynh tham khảo ý kiến luật sư và cho rằng đơn vị có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đủ điều [...]

Xem thêm
Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 2018

Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 2018

Căn cứ Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất – Thông báo 86/TB-BHXH, ngày 10/01/2018 – Thông báo 13/TB-BHXH, ngày 04/01/2018 – Quyết định 60/2015/QĐ-TTg   Theo đó Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN :   Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm [...]

Xem thêm
Mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp FDI từ năm 2018

Mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp FDI từ năm 2018

Quy định mới liên quan đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp FDI từ năm 2018 Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP.   Nghị định này quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động [...]

Xem thêm
Thời hạn chi tiết nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn

Thời hạn chi tiết nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn là khi nào? Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý? Mức phạt chế tài khi báo cáo chậm tình hình sử dụng hóa đơn là như thế nào? *Về: Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử [...]

Xem thêm
Không góp đủ vốn điều lệ và mức phạt

Không góp đủ vốn điều lệ và mức phạt

Căn cứ góp  vốn điều lệ  doanh nghiệp đối với các cổ đông. – Luật doạnh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014. + Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm 5. Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn [...]

Xem thêm

Hỏi – đáp về chính sách thuế Quý 1 2018

Hỏi – đáp về chính sách thuế Câu 1: Công ty chuyển đổi thành công ty Cổ phần có tài sản cố định được đánh giá lại theo giá trị khác với giá trị cũ. Xin hỏi các tài sản này được trích khấu hao theo nguyên giá nào? Công ty tôi mới chuyển đổi [...]

Xem thêm
Khai bổ sung hồ sơ hải quan điều kiện thủ tục

Khai bổ sung hồ sơ hải quan điều kiện thủ tục

 Trường hợp như thế nào được khai bổ sung hải quan và thủ tục của nó như thế nào?   1. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan Theo khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp khai bổ sung hồ sơ hải quan như sau: [...]

Xem thêm