Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn 2017

Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn 2017

Ngày 27/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC Theo đó: 1) Bỏ quy định phải kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình kê khai nộp thuế để căn cứ bán hóa đơn lần sau cho [...]

Xem thêm
Tổng hợp chi tiết đầy đủ về chế độ thai sản

Tổng hợp chi tiết đầy đủ về chế độ thai sản

A. CHẾ ĐỘ THAI SẢN I. Điều kiện hưởng Căn cứ: Điều 31, Luật BHXH số 58/2014/QH13 – Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con – Đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo [...]

Xem thêm
Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trường hợp Người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp

Kể từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM người tham gia BHTN hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thuộc các trường hợp: – Người tham gia BHTN kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp – Người tham gia BHTN đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt, dừng, hủy hưởng [...]

Xem thêm
Phương pháp tính thuế GTGT 2017

Phương pháp tính thuế GTGT 2017

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ [...]

Xem thêm
Điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày

Điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày

Công văn số 9652/CT-TTHT V/v điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày. Ngày 26/10/2015, Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 9652/CT-TTHT V/v điều chỉnh hóa đơn ghi sai ngày. Trả lời văn thư số 01/2015-CTHCM ngày 13/10/2015 của Công ty về lập hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có [...]

Xem thêm
Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn đặc thù

Khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn đặc thù

Những hóa đơn đặc thù như vé tàu, vé xe ….có được tính vào chi phí hợp lý? Có được khấu trừ thuế hay không? Có cần phải kê khai thuế hay không?   ***Các tiêu chí trên hóa đơn vận tải hành khách ***Căn cứ: – Tại Điều 4 Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày [...]

Xem thêm
Quy định doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán

Quy định doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán

*Công văn 1339/BTC-CĐKT năm 2014 doanh nghiệp tổ chức bắt buộc phải kiểm toán – Đơn vị nào phải kiểm toán toán? – Nếu không kiểm toán thì sẽ như thế nào? *Ngày 29/3/2011, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có [...]

Xem thêm
Hướng dẫn về BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN QĐ 595/QĐ-BHXH

Hướng dẫn về BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN QĐ 595/QĐ-BHXH

Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/07/2017 I. VỀ THAM GIA BHXH 1. Đối tượng chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực [...]

Xem thêm
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Doanh nghiệp Nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán để thanh toán hóa đơn trên 20 triệu thì có được khâu trừ thuế GTGT? Có được tính vào chi phí được trừ? ***Căn cứ: Thuế GTGT – Khoản 2, Điều 15, Thông tư 06/2012/TT-BTC – Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC [...]

Xem thêm
Hóa đơn khi đổi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ

Hóa đơn khi đổi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ

Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, nhưng vẫn muốn tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành thì phải làm thế nào? Thủ tục gồm những gì? ++ Trường hợp 1: Thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty nhưng không thay đổi mã số [...]

Xem thêm