Học chứng chỉ kế toán

LUẬT THUẾ MỚI

Mức lương, phụ cấp đối với công nhân công an

Mức lương, phụ cấp đối với công nhân công an

Về nâng bậc lương, nâng ngạch đối với công nhân công an, Nghị định nêu rõ: Công nhân công an hoàn thành công việc được giao, đạt tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật quy định và chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên sau 2 [...]

Xem thêm

Trích khấu hao quyền sử dụng đất

Trường hợp nào quyền sử dụng đất được trích và phân bổ? Quyền sử dụng đất có được trích phân bổ hay khấu hao?   *Căn cứ: Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính qui định: “Quyền [...]

Xem thêm
Cú pháp  tin nhắn di động tra cứu thông tin hưởng BHXH, BHYT

Cú pháp tin nhắn di động tra cứu thông tin hưởng BHXH, BHYT

Nhặt cầu, văn hóa, tài năng và sự tham gia. Bảo bối và văn hóa, văn hóa và tài năng của chúng tôi. Theo sát, cá của chúng tôi có thể tự tìm kiếm khi tham gia BHXH theo cách sau: Trường kết hợp với nhau thời gian tham gia BHXH theo anh   Tối [...]

Xem thêm
Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh thuế TNCN khi chuyển công ty? Cách Xóa đăng ký người phụ thuộc như thế nào?   ***Căn cứ: +++ Mức giảm trừ gia cảnh – Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. – Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu [...]

Xem thêm
Thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế GTGT đối với mặt hàng hoa tươi cây cảnh

Thuế suất của các mặt hàng nông thủy sản qua sơ chế thông thường và tự nuôi trồng đánh bắt là bao nhiêu?   ***Căn cứ – Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014): + Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối [...]

Xem thêm
Nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

Nộp thay thuế nhà thầu có được tính là chi phí hợp lý?

***Thuế GTGT và thuế TNDN đối với ngành dịch vụ ***Căn cứ: – Tại Điều 12 & 13 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại [...]

Xem thêm
Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thuê khoán lao động

Thuế thu nhập cá nhân với hợp đồng thuê khoán lao động

Đối với Hợp đồng thuê khoán nhân công, người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với từng người lao động hoặc người được nhóm lao động ủy quyền giao kết hợp đồng lao động. Các trường hợp thuê khoán nhân công: Có 3 trường hợp ký hợp đồng thuê [...]

Xem thêm
Quy định Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Quy định Xuất hóa đơn khi là Liên danh

Thỏa thuận liên danh – Có được thanh toán về một đơn vị? Và bên nào sẽ xuất hóa đơn ? phương thức thanh toán ra sao?   Hợp đồng Liên danh được ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để liên danh (liên kết, kết hợp, hợp tác) với nhau để thực hiện một [...]

Xem thêm
Kế toán Xuất khẩu lao động

Kế toán Xuất khẩu lao động

Kế toán xuất khẩu lao động: Doanh thu từ hoạt động này là số tiền phí thu được của người lao động cho mỗi lần sang nước ngoài làm việc  Giá vốn từ hoạt động này là tổng các chi phí mà Doanh nghiệp bỏ ra để đưa người lao động sang nước ngoài làm [...]

Xem thêm
Thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thay đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng lĩnh vực.   Cụ thể, trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm:   – Doanh nghiệp siêu nhỏ: có số lao động [...]

Xem thêm