Học chứng chỉ kế toán

Uncategorized

Mức lương tối thiểu vùng tăng 2018

Mức lương tối thiểu vùng tăng 2018

Ngày 07/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2017/NĐ-CP Theo đó: – Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP) – Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng) – Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng) – Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng). Mức [...]

Xem thêm
Những điểm người lao động nên biết

Những điểm người lao động nên biết

Phép năm là cách nói ngắn gọn. Luật lao động gọi phép năm là “ngày nghỉ hằng năm”. Đây là một trong các quyền lợi mà người lao động mặc nhiên được hưởng. Ngay cả khi làm việc không đủ năm thì mỗi tháng làm việc cũng được hưởng một ngày phép. Phép năm có [...]

Xem thêm

Thuế TNDN tạm tính

1. Doanh nghiệp có phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa không? Thủ tục và hồ sơ cần những gì? 2. Nếu nộp chậm tiền thuế TNDN tạm tính so với quyết toán thuế TNDN năm thì mức phạt là bao nhiêu? 3. Việc kê khai và nộp tiền được chế tài ở [...]

Xem thêm
Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ 2017

Hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ 2017

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 301/2016/TT-BTC về lệ phí thuế trước bạ Thông tư hướng dẫn về : Đối tượng chịu lệ phí trước bạ; Giá tính lệ phí trước bạ; Mức thu lệ phí trước bạ; Miễn lệ phí trước bạ; Kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ. So [...]

Xem thêm
Các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 – 03/2017

Các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 – 03/2017

Tóm tắt các công việc kế toán cần làm từ tháng 12/2016 đến tháng 03/2017 1/ Trong tháng 12/2016:   – Chậm nhất ngày 20/12/2016, NỘP MẪU 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2017+2018, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014, 2015 hoặc quý 1+2+3/2016, [...]

Xem thêm
Giải đáp về thuế Giá trị gia tăng

Giải đáp về thuế Giá trị gia tăng

Câu 1: Công ty tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư do Ban Quản lý khu Công nghệ cao cấp đầu năm 2015. Ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi bao gồm: Hóa phân tích; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát [...]

Xem thêm
Tính giá vốn ở phương pháp kiểm kê định kỳ

Tính giá vốn ở phương pháp kiểm kê định kỳ

Trong Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Q.1 của Bộ Tài Chính ấn hành, nơi TK 151 Hàng Mua Đang Đi Trên Đường : Hạch toán Tài khoản nầy cần tôn trọng một số qui định sau : 1.-Hàng hóa, vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng chưa [...]

Xem thêm
Tìm hiểu về Chuẩn mực kế toán

Tìm hiểu về Chuẩn mực kế toán

Theo điều 8 Luật kế toán Việt Nam xác định chuẩn mực kế toán bao gồm những nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Theo quan điểm kế toán quốc tế, chuẩn mực kế toán chính là nhưng qui định, hướng dẫn [...]

Xem thêm
Các cách sắp xếp chứng từ phổ biến nhất

Các cách sắp xếp chứng từ phổ biến nhất

Cách 1: sắp sếp theo bộ chứng từ   + Sắp sếp theo thứ tự sau: bộ chung – Tờ khai thuế quý: GTGT, TNCN, MB, báo cáo SDHĐ BC26….tất cả những gì liên quan đến khai thuế thì gộp lại – Hóa đơn đầu vào và ra sắp theo thứ tự tăng dần theo [...]

Xem thêm
Các bước chuẩn bị khi có “quyết định kiểm tra thuế”

Các bước chuẩn bị khi có “quyết định kiểm tra thuế”

Kết quả của kế toán là : bộ BCTC và bộ hồ sơ khai thuế. Một công việc cũng rất quan trọng trong qui trình kế toán đó là tiếp đoàn Kiểm Tra Thuế.   Tùy loại hình doanh nghiệp, qui mô dn, kế hoạch làm việc của cơ quan thuế mà dn có thể [...]

Xem thêm