Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế

Chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế

 Một Số vấn đề liên quan đến chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

Hàng năm công ty A đều tổ chức cho cán bộ, nhân viên công ty đi thăm quan, nghỉ mát 2 ngày. Tuy nhiên trong năm 2015 cty A bận nhiều công việc nên không tổ chức đi thăm quan, nghỉ mát tập thể được mà phát tiền cho cán bộ, nhân viên tự đi (có đầy đủ quy chế tài chính, quyết định, danh sách nhận tiền…) và không vượt quá 1 tháng lương bình quân theo quy định. dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Cty A xin được hỏi khoản chi bằng tiền mặt nêu trên có được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định chi phí được trừ để tính thuế TNDN hay không?

Trả lời:
Kể từ ngày 1/1/2014 Theo điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. (Đã được cập nhật theo Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Trung tâm đào tạo kế toán Đà Nẵng

1. Đối với Thuế Thu nhập doanh nghiệp:
Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm:

Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. dịch vụ kế toán thuế trọn gói
Các khoản chi nêu trên (bao gồm cả khoản chi nghỉ mát) không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của DN, được chi trên cơ sở quy định tại Thỏa ước lao động tập thể, hoặc Quy chế tài chính của Công ty, có các quyết định chi và danh sách ký nhận tiền … thì được hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Khoản tiền nghỉ mát các cá nhân nhận được phải kê khai vào thu nhập chịu thuế TNCN năm 2015 nếu nhận được vào năm tài chính 2015.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment