Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công theo những cách sau

*Dự vào tự toán để biết chi phí nhân công của công trình là bao nhiêu

*Đối với công tác kế toán với thuế:

 

– Tổng chi phí nhân công đưa vào không được quá: 72,415,269

– Phần vượt sẽ bị xuất toán không được tính vào chi phí hợp lý

– Nếu giá trị nhân công đưa vào ít hơn thì sẽ làm giá vốn thấp dẫn đến lợi nhuận tính thuế tính lên

– Nên đối với công tác kế toán chi phí nhân công đưa vào chỉ để đúng luật không phải nộp thuế TNDN mà thôi

*Bố trận phân bổ nhân công 622 cho công trình

Giả sử công trình ký hợp đồng thời gian là : hai tháng từ ngày 1/1/2014 – đến 1/3/2014

Tổng chi phí nhân công là = 72,415,269

Vậy việc phân chi chi phí nhân công như sau:

– Tiền lương một công = 150.000 đồng/ngày

– Thời hạn tiến độ 02 tháng : 60 ngày

– Một tháng phân bổ là: 72,415,269: 2= 36,207,635 đ/tháng

– Một ngày của tháng chi phí cần phân bổ là: 36,207,635 :30 ngày =1,206,921đ/ngày

– Vậy số công của một ngày hay là số lao động cần phân bổ để làm cho công trình này là =1,206,921đ/ngày/150.000=8 công/ ngày tương ứng với = 8 người lao động trong một ngày để thực hiện công trình

 

*Công thức tổng quát = tổng chi phí nhân công / thời hạn(tiến độ hợp đồng)/ 30 ngày / tiền lương bình quân phải trả cho 1 công nhân

= 72,415,269 : 2 tháng : 30 ngày/tháng : 150.000 đ/ngày = 8 nhân công hay 8 công/ ngày

+ Đối với công tác nội bộ:

– Theo dõi chấm công tính lương sát thực với công trình để biết chính xác việc sử dụng nhân công hiệu quả và tốn kém chi phí là bao nhiêu

– Với nội bộ nếu việc tính và theo dõi chi phí nhân công cho công trình nếu vượt 72,415,269 = > doanh nghiệp quản lý lao động không hiệu quả và không mang lại lợi nhuận thậm chí bị lỗ

– Theo dõi chấm công tính lương công nhân dưới công trình từng ngày, để kiểm soát chi phí nhân công đối với tư nhân thường người giám sát công trình chính là người nhà vì không tin tưởng người ngoài sợ cấu kết chấm công tính lương ảo nhằm biển thủ tiền của doanh nghiệp

– Cuối tuần hoặc định kỳ giám sát này gửi bảng chấm công về trụ sở công ty, để kế toán chấm công tính lương/ kế toán tính xong lương/ trình giám đốc phê duyệt/ căn cứ cơ cấu tiền vốn lưu động tại doanh nghiệp/ giám đốc duyệt chi tiền lương/ và chi tiền lương cho kế toán/ kế toán giao lại lương cho tổ trưởng hay giám sát mang xuống chi lại cho công nhân đây là cơ cấu quản lý kiểu gia đình trị

– Để giảm thiểu có thể kế toán sẽ xuống trực tiếp công trình để phát lương trong trường hợp vị giám sát hoặc tổ trưởng này ko có lòng tin tưởng nhiều

– Thực hiện cơ cấu đối chiếu chéo đôi: kế toán công trình chấm công, tổ trưởng hoặc giám sát công trình cũng chấm công cuối tháng hai bên đối chiếu nhau nếu khớp ok, không khớp sẽ không ok mà truy tìm nguyên nhân sai lệch

– Thực hiện cơ cấu đối chiếu chéo ba: kế toán công trình chấm công, tổ trưởng hoặc giám sát công trình cũng chấm công, trên nhật ký công trình cũng có ghi rõ luôn số nhân công trong ngày = > cuối tháng hai bên đối chiếu nhau nếu khớp ok, không khớp sẽ không ok mà truy tìm nguyên nhân sai lệch

– Việc tổ chức đối chiếu giám sát chéo giúp kiểm soát được chi phí tiền lương nhưng làm cho bộ máy trở nên công kềnh cả về giấy tờ cũng như thủ tục và thời gian gián đoạn nếu phát sinh sai lệch nhỏ

Bài viết liên quan:

Leave a Comment