Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ

Công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ

Nhiều công ty, do nhu cầu công việc, cử cán bộ đi công tác trong ngày nghỉ. Trường hợp đi công tác vào ngày nghỉ có được tính làm thêm giờ?

 

1. Đi công tác vào ngày nghỉ được tính làm thêm giờ

Quy định hiện hành.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ: Thủ tục xác nhận làm thêm giờ làm căn cứ thanh toán; quy định các trường hợp đi công tác được thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ, bảo đảm nguyên tắc chỉ được thanh toán trong trường hợp được cấp có thẩm quyền yêu cầu phải làm thêm giờ, không thanh toán cho các trường hợp đi công tác kết hợp giải quyết việc riêng trong những ngày nghỉ”.

Theo quy định trên, nếu cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác do yêu cầu công việc phải làm thêm vào ngày nghỉ thì ngoài chế độ phụ cấp lưu trú còn được thanh toán chế độ trả lương làm thêm giờ, nếu:

Có bảng chấm công, hoặc xác nhận làm thêm giờ
Quy chế nội bộ có quy định về việc chi trả tiền làm thêm giờ cho những ngày nghỉ đi công tác

 

 

2. Có khống chế mức trả lương làm thêm giờ không?

Căn cứ theo điều 97 của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 do Bộ tài chính ban hành ngày 18/6/2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Theo quy định như trên thì tiền lương trả cho nhân viên làm thêm ngoài giờ không khống chế mức tối đa, mà chỉ có mức giới hạn phần trăm tối thiểu. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết tại đây: Cách tính tiền lương làm thêm giờ mới nhất năm 2015

Bài viết liên quan:

Leave a Comment