Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Công việc của một kế toán nhà hàng

Công việc của một kế toán nhà hàng

Đối với những nhà hàng lớn, kế toán tương đối vất vả do nhiều nghiệp vụ phát sinh. Tuy nhiên nếu bạn hiểu được quy trình làm dịch vụ trong nhà hàng, biết xác định các định mức chi phí nguyên liệu, biết tổ chức công việc thì bạn có thể biến cái khó thành cái có thể thực hiện được dễ dàng.

Ngày nay, cùng với nhu cầu phát triển của xã hội nên nhu cầu về nhà hàng, khách sạn ngày càng tăng, từ đó giúp tăng cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên mới ra trường nói chung và sinh viên kế toán nói riêng.

Việc làm kế toán nhà hàng đòi hỏi người kế toán phải có kỹ năng tổng hợp. Phải hiểu được quy trình làm dịch vụ của nhà hàng, các khâu nhập nguyên liệu, các công đoạn tạo doanh thu.

 

 • Theo dõi hàng hoá xuất nhập
 • Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.
 • Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập theo quy định của Cty.
 • Hàng ngày nhập các chứng từ vào phần mềm .
 • Có kế hoạch đôn đốc các bộ phận liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn để phục vụ cho việc lập kế hoạch và lên các báo cáo.
 • Tổ chức lưu trữ các chứng từ xuất/nhập.
 • Báo cáo kịp thời khi phát hiện các sai phạm trong quá trình xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.
 • Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào
 • Thu thập báo giá của nhà cung cấp.
 • Theo dõi việc tăng giảm giá của các nhà cung cấp.
 • Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.
 • Kiểm tra tính chính xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment