Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Đơn xin xác nhận không nợ thuế của doanh nghiệp

Đơn xin xác nhận không nợ thuế của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có nhu  cần thực hiện thủ tục xin xác nhận không nợ thuếđể đấu thầu công trình hay vay vốn ngân hàng,…. cần phải làm đơn xin xác nhận không nợ thuế

 

***Bước 01: In tờ khai các kỳ thuế phát sinh phải nộp VAT, TNDN, KHBS các kỳ điều chỉnh

 

– Phô tô các chứng từ nộp thuế

– Bảng kê bằng excel các khoản thuế đã nộp

– Công văn này in từ > 02 bản

 

***Bước 02: liên hệ cán bộ thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp tại cơ quan thuế để đối chiếu tờ khai đã nộp phát sinh và điều chỉnh

– Liên hệ phòng quản lý công nợ thuế để đối chiếu

– Sau khi cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu và đóng dấu ký xác nhận cho doanh nghiệp mang về sử dụng cho các mục đích nhu cầu sản xuất kinh doanh…

Tải: đơn xin xác nhận không nợ thuế, đơn xác nhận không nợ thuế

Bài viết liên quan:

Leave a Comment