Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » TIN TỨC » Đưa chi phí quảng cáo trên google fb vào chi phí được trừ

Đưa chi phí quảng cáo trên google fb vào chi phí được trừ

Trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp dùng hình thức quảng cáo trên mạng, hoặc quảng cáo trên mạng xã hôi, hoặc quảng cáo theo các hình thức của các mạng xã hội trong và ngoài nước như: Yahoo, Faceboook, Google…

Những chi phí này thường không có hoá đơn chứng từ, thậm chí còn không có cả hợp đồng kinh tế. Vậy những chi phí này có được tính vào chi phí được trừ không? Kế toán Hà Nội xin chia sẻ bài viết “Hướng dẫn đưa chi phí quảng cáo trên google, facebook,… vào chi phí được trừ”

1. Chi phí quảng cáo trên google, facebook có được tính vào phí phí được trừ

Theo điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau:

– Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Nếu mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị > 20 triệu đồng ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, chưa thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Nhưng khi thanh toán mà không toán qua ngân hàng thì phải kê khai điều chỉnh giảm khoản chi phí đó.

– Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 02/08/2014 thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.

Theo quy định trên, chi phí quảng cáo nhằm bán được hàng hoá dịch vụ cho công ty, nên thuộc chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh, thuộc chi phí được trừ. Nhưng để khoản chi trên được tính vào chi phí được trừ, doanh nghiệp cần phải có những chứng từ gì?

 

2. Chứng từ chi phí quảng cáo trên những trang mạng xã hội google, facebook, hay yahoo….

2.1. Trang mạng xã hội trong nước: Đối với những trang mạng xã hội trong nước, hồ sơ chứng từ để được tính vào chi phí được trừ đối với chi phí quảng cáo là :
Hợp đồng; Chào hàng; Email xác định đơn hàng hay phương thức phù hợp với Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông tin.
Hoá đơn GTGT
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu tổng trị giá hoá đơn từ 20 triệu đồng/lần trở lên)

2.2. Trang mạng quốc tế như Chi phí quảng cáo trên google, facebook

Đối với các nhà mạng quốc tế (không đăng ký thuế tại Việt Nam) thường khi giao kết không có Hợp đồng dạng văn bản giấy và Hoá đơn loại giống như của Việt Nam. Thường ở những mạng đó có các điều khoản giao kết ngay trên trang quảng cáo. Nếu khách hàng có nhu cầu quảng cáo chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức, mức tiền chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… thì dịch vụ đó được được thực hiện.

Đối với những trang mạng xã hội quốc tế, hồ sơ chứng từ để được tính vào chi phí được trừ đối với chi phí quảng cáo là
Quy chế của đơn vị về việc mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có quảng cáo phù hợp với các Luật của Việt Nam (như nêu trên);

Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian quảng cáo,…) được Lãnh đạo DN phê duyệt. dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của DN đã được thực hiện theo như đề xuất trên;

Chứng từ thanh toán: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,… của DN chứng minh việc DN thanh toán tiền trả cho trang quảng cáo;

Tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại 2 Thông tư hướng dẫn thuế nhà thầu là Thông tư số 60/2012/TT-BTC và thông tư số 103/2014/TT-BTC, 2 thông tư hướng dẫn thuế TNDN là Thông tư số 123/2012/TT-BTC, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

3. Lưu ý Qui định mới về việc dỡ bỏ mức khống chế đối với các khoản chi trên

Theo Điềm m Khoản 2 Điều 9 Luật số 32/2013/QH13 có quy định về phần chi quảng cáo, tiếp thị… không đươc trừ khi tính thuế TNDN như sau:
” m. Phần chi quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ….”
Theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật số 32/2013/QH13 có qui định như sau:
“Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9.” dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Như vậy, sang năm 2015 đã dỡ bỏ mức khống chế 15% đối với các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tận, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tức là không còn quy định mức khống chế đối với các khoản chi phí quảng cáo. Tuy nhiên các bạn cũng lưu ý, mức chi những khoản này phải tương ứng với doanh thu của các năm và của những đơn vị cùng địa bàn.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment