Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Giao khoán nhân công xây dựng không hóa đơn

Giao khoán nhân công xây dựng không hóa đơn

***Căn cứ:

– Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013: Về thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
– Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013: Về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
– Tại Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 : Về cá nhân kinh doanh: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh

***Theo đó Giao khoán nhân công xây dựng không hóa đơn

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt công trình, duy tu, sửa chữa các công trình xây dựng và dân dụng, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.
– Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.
–Về hóa đơn: Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn => Cục Thuế, chi cục thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.

***Thủ tục cần thiết:

Giao khoán nhân công cho tổ đội thi công và 1 cá nhân làm đại diện nhóm ký với công ty (không có tư cách pháp nhân):

1. Hợp đồng giao khoán,

2. Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành

3. Xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành

4. Chứng minh nhân dân người làm đại diện

5. Chứng từ thanh toán tiền mặt/ chứng từ ngân hàng đều được

6. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

7. ……

– Không phải lo bất kỳ 1 thủ tục nào liên qua đến bảo hiểm, không cần làm hợp đồng lao động với từng cá nhân nào thuộc tổ đội nhóm này
– Hạch toán: Nợ TK 154*,622,621/Có TK 331
**Ghi chú: là trường hợp giao khoán cho tổ đội cá nhân không thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp, là tổ đội tư cách cá nhân độc lập công ty về mọi mặt

***Mẫu Hợp Đồng Giao Khoán Nhân Công
+Hồ sơ để hợp lệ
– Chứng minh nhân dân người dại diện nhóm đội thi công
– Hợp đồng giao khoán
– Chứng từ thanh toán tiền mặt/ chuyển khoản đều được
* Link: http://www.mediafire.com/file/pw63opjjwy3ypty/HOPDONGNHANCONG.rar
Trung tâm đào tạo kế toán Đà Nẵng

**** Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:
– Căn cứ: Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC thì mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần được thay đổi bằng phụ lục quyết phụ lục quyết toán thuế mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN thay thế cho mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

*Chi tiết tại:
1. Công văn 2547/TCT-TNCN 2017 ngày 12 tháng 06 năm 2017 chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng nhân công
2. Công văn số 6438/CT-TNCN ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa v/v: Khấu trừ ngay 10% đối với lao động không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng của các Công ty Xây dựng, khai thác…

– Giao khoán nhân công trong công ty xây dựng làm thủ tục gì thì hợp lệ chi phí?

– Giao khoán cho cá nhân không có tư cách pháp nhân để xuất hóa đơn giao khoán nhân công phải làm như thế nào để khi quyết toán công trình mà cơ quan thuế chấp nhận phần nhân công này?

– Cá nhân không kinh doanh có phát sinh thu nhập thì có được cấp hóa đơn hay không?

– Cá nhân có phải nộp thuế hay không?

– Quyết toán thuế tncn của nhân công ký hợp đồng giao khoán như thế nào?

Bài viết liên quan:

Leave a Comment