Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân qua bưu điện

Từ 08/2017, hồ sơ tuất được trả trực tiếp cho thân nhân thông qua bưu điện
BHXH TP.HCM ban hành Công văn 1495/BHXH-CĐBHXH vào ngày 17/07/2017

Theo đó hồ sơ tử tuất được quy định như sau:

Từ ngày 01/08/2017 trở đi, hồ sơ tuất sau khi giải quyết xong sẽ được Bảo hiểm TP.HCM trả hồ sơ tại nhà cho thân nhân (theo địa chỉ ghi trong tờ khai hoàn cảnh gia đình) thông qua Bưu điện.

Sau khi nhận được hồ sơ tuất, thân nhân có tên trên Quyết định mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước đến bưu điện (theo địa chỉ ghi trong hồ sơ) để nhận tiền tuất 1 lần hoặc mai táng phí.

 

Đối với các hồ sơ tuất đã tiếp nhận trước ngày 01/08/2017, BHXH TP.HCM vẫn trả kết quả về đơn vị sử dụng lao động.

Để thuận lợi cho việc trả hồ sơ tại nhà, đơn vị khi tiếp nhận hồ sơ tuất cần kiểm tra kỹ thông tin nơi cư trú của thân nhân (địa chỉ nhà; đường; phường xã; quận huyện; tỉnh, thành phố; số điện thoại liên hệ) đồng thời thông tin cho thân nhân biết.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment