Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn không chịu thuế

Kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn không chịu thuế

Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT có phải kê khai thuế hay không? Hóa đơn trực tiếp hay còn gọi là hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai thuế GTGT không?

 

***Căn cứ pháp lý  Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT

– Công văn số 736/CT-TTHT ngày 04/5/2013 của Cục thuế tỉnh Lào Cai hướng dẫn về kê khai hoá đơn thông thường

– Công văn 3430/TCT-KK 2014 ngày 21 tháng 08 năm 2014 kê khai hóa đơn bán hàng của Tổng Cục Thuế ban hành công văn trên hướng dẫn cho Cục Thuế Đà Nẵng về việc hóa đơn bán hàng thông thường ( Không phải hóa đơn GTGT ) không phải kê khai trên bảng kê mua vào.

– Công văn 4943/TCT-CS ngày 10/11/ 2014 về thuế giá trị gia tăng liên quan đến sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm do Tổng cục Thuế ban hành

 

 

Như vậy:

= > Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn GTGT) không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

1. Đối với các hóa đơn GTGT đầu vào có thuế suất: 5%,10% , Công ty thực hiện kê khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT hàng tháng.

2. Đối với các số hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT) hoặc Hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT thì Công ty không kê khai vào Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014. . Hoá đơn này, nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì Công ty được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment