Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Kế toán Chi phí Tiền lương tháng 13

Kế toán Chi phí Tiền lương tháng 13

*Căn cứ kế toán chi phí tiền lương:

Khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, đồng thời bổ sung sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
Tiết b, Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 điều chỉnh bổ sung điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC
Tiền lương tháng 13 căn cứ vào kết quả kinh doanh vậy nếu doanh nghiệp làm ăn thua lỗ thì tiền lương tháng 13 có được tính vào chi phí hợp lý? Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN?

I.Thuế TNCN với chi phí tiền lương

*Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, ngày 15/08/2013
Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
Vậy căn cứ như trên thì khoản tiền thưởng lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế, tức là phải đóng thuế TNCN.
Doanh nghiệp chi trả tiền thưởng lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế TNCN cho người được hưởng vào tháng đó. Tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần bình thường.
*Chi tiết tại:  Công văn Số: 5513/CT-TTHT ngày 10/12/2012
*Ví dụ: Doanh nghiệp tính thưởng tết âm lịch cho người lao động vào tháng 02/2016 thì Thuế thu nhập cá nhân được tính cho tháng 02/2016 theo biểu lũy tiến từng phần bình thường và thực hiện quyết toán phần thu nhập này trên Quyết toán thuế TNCN năm 2016

II.Thuế TNDN với chi phí tiền lương

*Theo Tiết b, Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 điều chỉnh bổ sung điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC
“2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
a.Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của phápluật.
b.Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tậpđoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị,
2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.”
*Vậy chí phí này tính vào năm tài chính nào ?
– Trường hợp DN có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm tài chính nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
*Ví dụ: DN trả lương tháng 13 vào tháng 12/2015 thì khoản chi phí này được tính vào năm 2015
– Doanh Nghiệp trả lương tháng 13 trùng vào dịp tết, tức là tháng 02/2016 thì chi phí này được tính vào năm 2016

*Chi tiết tại:  Công văn 1699-TCT-CS – ngày 06/05/2015

4.Khảo sát thực tế khi thanh kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp
Để tiền lương, thưởng tháng 13 được tính vào chi phí hợp lý
*Căn cứ giải trình:
–     Quy chế tài chính ghi cụ thể mức được thưởng
–     Bảng kê thanh toán tiền lương, thưởng tháng 13
–     Chứng từ thanh toán tiền lương, thưởng tháng 13
–     Để đảm bảo không bị loại chi phí năm tài chính quyết toán doanh nghiệp  phải có lãi, những năm lỗ thì khoản chi tiền thưởng không được tính vào chi phí hợp lý (cụ thể chi cục thuế Dĩ an năm quyết toán 2013, Chi cục thuế Ninh kiều năm quyết toán 2014…)

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment