Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Khai sai số liệu kế toán dẫn đến thiếu số thuế phải nộp

Khai sai số liệu kế toán dẫn đến thiếu số thuế phải nộp

Tại Điều 4 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuế như sau:

– Kê khai thuế: Thời gian là 2 năm

+++ Trong thời hạn 2 năm doanh nghiệp vi phạm thủ tục về thuế như không nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý, chậm nộp hồ sơ thuế, khai không đúng nội dụng tờ khai,…. thì bị xử phạt về hành vi vi phạm.
+++ Nếu quá thời hạn 2 năm thì doanh nghiệp không bị xử phạt về hành vi vi phạm thủ tục về thuế nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

– Thời gian là 5 năm.

 

+ Trong thời hạn 5 năm, doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm; hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi khai sai, trốn thuế. Doanh nghiệp phải tính tiền chậm nộp, tiền thuế phải nộp và tiền phạt thuế để nộp vào ngân sách nhà nước.
+ Quá thời gian là 5 năm , doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt về hành vi khai sai, trốn thuế, gian lận thuế. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải nộp tiền thuế chậm nộp, tiền thuế trốn và tiền phạt chậm nộp vào ngân sách.

– Mức phạt hành vi kê khai sai là 20%/ tổng số tiền trốn thuế, gian lận thuế, khai sai về thuế

– Thời gian 10 năm:

+ Doanh nghiệp chỉ phải nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp đối với tiền thuế chậm nộp, tiền thuế trốn từ trong thời gian 10 năm.

 

= > Kết luận:
– Theo các văn bản pháp lý ở trên quá 05 năm doanh nghiệp vẫn bị kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp cho những năm chưa quyết toán thuế

– Thời gian phạt về hành vi kê khai thuế là 2 năm.

– Thời gian phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế là 5 năm.
– Thời gian truy thu số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp thuế là 10 năm.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment