Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn

Không có công đoàn có phải đóng kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp có phải đóng kinh phí công đoàn không? Doanh nghiệp Không có công đoàn cơ sở vẫn phải đóng kinh phí công đoàn?

 

Căn cứ: Đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn, mức đóng kinh phí công đoàn tại Doanh nghiệp

– Khoản 2 Điều 26 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 hiệu lực từ 10/01/2014

– Luật Công đoàn – Bộ luật số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 hiệu lực từ ngày 01/01/2013

– Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 hướng dẫn Luật Công đoàn

 

 

—> Theo đó:
– Đối tượng đóng kinh phí công đoàn: là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở ( Khoản 2 Điều 26 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 hiệu lực từ 10/01/2014)

– Nơi nộp Kinh phí công đoàn: Liên đoàn lao động Quận, Huyện
– Mức phạt không đóng kinh phí công đoàn: theo Khoản 24c Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1-Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 18% tổng số tiền phải đóng KPCĐ tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn
b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định
c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2-Biện pháp khắc phục hậu quả: Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, DN phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của NHTM Nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment