Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

Kinh nghiệm Kế toán doanh nghiệp thiết kế và tư vấn xây dựng

*Bước 01: Xây dựng sơ bộ định mức chi phí cho từng hợp đồng gồm các yếu tố: Nhân công, Chi phí máy móc thuê ngoài, chi phí VPP, chi phí chung.

 

Đối với chi phí chung chung thì cần phân bổ theo giá trị hợp đồng, như tiền lương kỹ sư thiết kế: kế toán hạch toán lương vào TK chung rồi định kỳ phân bổ cho hợp đồng thực hiện, rồi hạch toán vào chi phí dở dang 154- chi tiết hợp đồng.

*Bước 02: Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ thuê bản vẽ của các chủ đầu tư đặt: công trình nhà dân dụng, công nghiệp, xưởng sản xuất, ….với công ty: xác định được giá trị hợp đồng ký kết => doanh thu thu về và xác định giá trị xuất hóa đơn khi bàn giao cho khách hàng theo thỏa thuận và ký kết với khách hàng.

*Giá thành: do đặc điểm ngành nghề nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là hoạt động thiết kế => sản phẩm là các bản vẽ . tập hợp lương nhân viên , kỹ sư thiết kế , chi phí phụ vụ cho thiết kế: bút, thước, giấy, ghim, kẹp…. => giá thành thiết kế do đó yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là nhân công và chi phí sản xuất chung

= > Do đó ta quy ước việc tính giá thành theo phương pháp định mức các yếu tố chi phí cấu thành giá thành sản phẩm:

–Chi phí tiền Lương = 70%

– Chi phí Sản xuất chung=20%

–Lợi nhuận định mức thiết kế=15%

*Ví dụ: doanh thu = 100.000.000

–Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000

–Chi phí cần phân bổ tính giá thành=100.000.000-100.000.000×15%=85.000.000

= > Lợi nhận mục tiêu=100.000.000×15%=15.000.000 sẽ được cân đối bằng các yếu tố chi phí quản lý doanh nghiệp: khấu hao công cụ, lương nhân viên văn phòng, khấu hao, dịch vụ mua ngoài: điện, internet….

+Tập hợp chi phí để tính giá thành 154 là : 622,627 , Phương pháp trực tiếp (PP giản đơn): Giá thành SP HoànThành = CPSXKDDD đầu kỳ +Tổng CPSXSP – CPSXDD CKỳ dịch vụ hoàn thiện làm bctc năm

–Việc Tính giá thành theo từng hợp đồng, tức là mã hoá giá thành và mã hoá tên khách hàng để theo dõi công nợ và giá thành hợp đồng. Có thể tính và phân bổ các khoản chi phí theo giá trị của hợp đồng và khối lượng quy đổi giá trị hoàn thành của hợp đồng (phân bổ tiền lương trực tiếp, tiền photo in ấn ….)
– Mỗi hợp đồng là một mã đối tượng tính giá thành để tập hợp chi phí

 

Trung tâm đào tạo kế toán Đà Nẵng

 

*Ngoài hoạt động Thiết kế còn có thể có thêm hoạt động giám sát thi công

+Tư vấn giám sát: Chủ yếu là nhân công (người tư vấn, giám sát công trình) + các chi phí tập hợp tính thành là: chi phí Xăng (có thể phụ câp theo lương, hoặc phiếu đổ xăng hoặc hóa đơn xăng), tiền phòng, tiền nước….

+Thiết kế khảo sát đo đạc:

–Nhân công: phục vụ việc trực tiếp đi khảo sát đo đạc tại hiện trường

–Tài Sản phục vụ việc khảo sát: Máy thuỷ bình, thước, máy tính, máy in, phần mềm thiết kế,…..

– Chi phí trực tiếp tiền mặt: cước xe, xăng, tiền phòng…

+ Chi chi phí sản xuất chung: để phục vụ công tác thiết kế công ty bạn phải trang bị cho nhân viên vật dụng và đồ dùng phục vụ việc thiết kế : phần mềm vẽ chuyên dụng nếu có, máy vi tính, bút, thước kẻ, bàn ghế, giấy và các vật dụng khác phục vụ công việc….. những thứ này phân bổ trên tài khoản 142,242 vào các hợp đồng dịch vụ bên công ty bạn cung cấp khách hàng

 

+Hợp đồng và các vấn đề khác:

– Sắp thành bìa công, mỗi công ty là 1 tập hợp những hợp đồng kinh tế đã ký

– Theo dõi tiến độ hợp đồng, và lập các thủ tục khác dịch vụ kế toán thuế trọn gói

– Theo dõi công nợ chi tiết cho các đối tượng khác hàng và hợp đồng

– Mỗi bìa còng ghi chú cẩn thận để tìm chứng từ được nhanh chóng

Bài viết liên quan:

Leave a Comment