Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Mặt hàng nông sản chưa qua chế biến với Thuế GTGT

Mặt hàng nông sản chưa qua chế biến với Thuế GTGT

*Căn cứ pháp luật về thuế GTGT về mặt hàng nông sản

– Tại khoản 1 Điều 4 & khoản 5 Điều 5 & khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

– Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

– K hoản 2, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

– Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010

– Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014

Sản phẩm nông sản chưa quan chế biến thuộc thuế suất thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT?

Doanh nghiệp có phải kê khai thuế GTGT không?có phải nộp thuế GTGT hay không?

 

 

***Theo đó:

++Đối tượng không chịu thuế

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

– Trường hợp các mặt hàng nông sản thuộc danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 02/05/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Nếu bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

+ Nếu bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác (không phải là doanh nghiệp, HTX nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) thì: Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT với mức thuế suất 5%.

*Chi tiết tại: Công văn 42274/CT-HTr 2015 ngày 29/06/2015 trả lời chính sách thuế mặt hàng nông sản chưa qua chế biến Hà Nội

Bài viết liên quan:

Leave a Comment