Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » LUẬT THUẾ MỚI » Quy định mới về hành nghề đại lý thuế 2017

Quy định mới về hành nghề đại lý thuế 2017

Ngày 06/06/2017, Tổng cục thuế ban hành công văn 2465/TCT-TTHT, giới thiệu nội dung mới Thông tư số 51 về hướng dẫn hành nghề làm thủ tục về thuế so với Thông tư 117.

 

Theo đó:

– Giải thích rõ về cụm từ “Đại lý thuế”, ngoài đối tượng là doanh nghiệp thì nay chi nhánh của doanh nghiệp cũng được kinh doanh đại lý thuế
– Hồ sơ, thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế cũng đã thay đổi
– Rút ngắn thời hạn xác nhận hồ sơ từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc.
– Quy định rõ về điều kiện dự thi, tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế , miễn môn thi,.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment