Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Quy trình Kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình Kế toán mua hàng bán hàng trong doanh nghiệp

Quy trình mua bán hàng phải có hệ thống, quy trình rõ ràng thực hiện theo các bước.

Những mối quan hệ với các bộ phận trong phân hệ mua hàng và bán hàng trong doanh nghiệp sẽ được mô tả rõ trong quy trình mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp qua sơ đồ sau.

1. Quy trình mua hàng và công nợ phải trả

2. Quy trình bán hàng và công nợ phải thu

Bài viết liên quan:

Leave a Comment