Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » KINH NGHIỆM HAY » Sử dụng hóa đơn lẻ khi bị cưỡng chế nợ thuế

Sử dụng hóa đơn lẻ khi bị cưỡng chế nợ thuế

DN bị cưỡng chế sử dụng hóa đơn trong thời gian nợ thuế thì khi có nhu cầu xuất hóa đơn phải làm thế nào? Điều kiện để được xuất hóa đơn là gì?

*Căn cứ:

– CÔNG VĂN 1695/TCT-QLN ngày 22 tháng 4 năm 2016 VỀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN LẺ TRONG THỜI GIAN CƯỠNG CHẾ THUẾ DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

*Theo đó:

– Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng

– Người nộp thuế phải có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục trung tâm đào tạo kế toán tổng hợp

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

– Đối với một số trường hợp đặc thù đã cam kết sử dụng hóa đơn như trên, giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép: Người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn, cơ quan thuế phải đảm bảo thu được ngay toàn bộ số thuế phải nộp theo cam kết.

– Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

 

 

*Chi tiết tại: Công Văn 5936 21/12/2016 – Sử Dụng Hóa Đơn Trong Trường Hợp Bị Cưỡng Chế – Công văn này thay thế công văn số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của Tổng cục Thuế.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment