Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn"

Thời hạn chi tiết nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn

Thời hạn chi tiết nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn

Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn là khi nào? Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý? Mức phạt chế tài khi báo cáo chậm tình hình sử dụng hóa đơn là như thế nào? *Về: Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử [...]

Xem thêm