Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ"

Lập chỉ tiêu  báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập chỉ tiêu báo cáo tình hình tài chính DN siêu nhỏ TT 133

Lập các chỉ tiêu của báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp siêu nhỏ theo Thông tư 133 mới 1. Tài sản – Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và các khoản [...]

Xem thêm