Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "bảo hành công trình"

Kế toán xử lý bảo hành máy móc, công trình

Kế toán xử lý bảo hành máy móc, công trình

Quy trình và thủ tục, phương pháp định khoản về kế toán bảo hành công trình +Quy trình hoạch toán Quyết định 15 và TT200   – Khi xác định số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Có TK 352 [...]

Xem thêm