Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "BHXH đối với lao động bán thời gian"

Tham gia BHXH đối với lao động bán thời gian

Tham gia BHXH đối với lao động bán thời gian

Bà A (Hà Nội) làm việc theo hợp đồng dài hạn, nhưng chỉ làm 4 tiếng/ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Mức lương tương ứng 1/2 mức lương tối thiểu cho công việc toàn thời gian là 1.900.000 đồng/tháng. Vậy bà phải tham gia BHXH như thế nào cho công việc bán thời gian? [...]

Xem thêm