Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Cách tính Thuế TNCN"

Cách tính Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Cách tính Thuế TNCN với lao động nước ngoài

Thuế TNCN đối với lao động nước ngoài như thế nào?   – Tại Điểm b.3, Khoản 1, Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính – Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào: [...]

Xem thêm