Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc"

Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Xử lý cắt giảm gia cảnh người phụ thuộc

Thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh thuế TNCN khi chuyển công ty? Cách Xóa đăng ký người phụ thuộc như thế nào?   ***Căn cứ: +++ Mức giảm trừ gia cảnh – Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. – Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu [...]

Xem thêm