Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "chậm đóng BHXH 2018"

Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 2018

Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 2018

Căn cứ Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất – Thông báo 86/TB-BHXH, ngày 10/01/2018 – Thông báo 13/TB-BHXH, ngày 04/01/2018 – Quyết định 60/2015/QĐ-TTg   Theo đó Mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN :   Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm [...]

Xem thêm