Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chấm dứt hợp đồng với lao động đủ điều kiện về hưu"

Chấm dứt hợp đồng với lao động đủ điều kiện về hưu

Chấm dứt hợp đồng với lao động đủ điều kiện về hưu

Một số quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. Đơn vị của ông Lê Ngọc Huynh tham khảo ý kiến luật sư và cho rằng đơn vị có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đủ điều [...]

Xem thêm