Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "chế độ lao động nữ"

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ phép

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ phép

Theo luật lao động trong thời gian “hành kinh” lao động nữ được nghỉ phép mà vẫn hưởng lương Có thể chúng ta không biết, Bộ luật lao động 2012 đã nêu rât rõ nhiều quy định bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ trong đó đặc biệt là thời gian “hành kinh”, thời [...]

Xem thêm