Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chi phí lãi vay cá nhân 0%"

Kế toán Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Kế toán Chi phí lãi vay cá nhân 0%

Đối với hợp đồng vay vốn của cá nhân: – Đối với các hợp đồng vay vốn với lãi suất 0% thì không phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp này. – Đối với các hợp đồng vay vốn phát sinh khoản chi trả lãi vay trả cho cá nhân thì:   + Về [...]

Xem thêm