Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chi phí mua sách chuyên ngành"

Kế toán Chi phí mua sách chuyên ngành

Kế toán Chi phí mua sách chuyên ngành

Trong doanh nghiệp việc mua sách hay tài liệu tham khảo giúp nhân viên nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn là điều thường xuyên xảy ra. Vậy khoản chi phí này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?   Tại Điều 4 [...]

Xem thêm