Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chi phí nhân công"

Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Chi phí nhân công chịu sự kiểm soát kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ kiểm soát chi phí nhân công theo những cách sau *Dự vào tự toán để biết chi phí nhân công của công trình là bao nhiêu *Đối với công tác kế toán với thuế:   – Tổng chi phí nhân công đưa vào không được quá: 72,415,269 – Phần vượt sẽ [...]

Xem thêm