Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chi phí quảng cáo tiếp thị"

Bỏ mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị

Bỏ mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị

Bỏ mức khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị theo quy định nào, bắt đầu khi nào Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC có một số khoản chi phí được trừ của doanh nghiệp bị khống chế, như là chi phí quảng cáo tiếp thị , khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, hội [...]

Xem thêm