Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chi phí Tiền lương tháng 13"

Kế toán Chi phí Tiền lương tháng 13

Kế toán Chi phí Tiền lương tháng 13

*Căn cứ kế toán chi phí tiền lương: Khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP, đồng thời bổ sung sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân Tiết b, Điểm 2.6, Khoản 2, Điều 4, Thông [...]

Xem thêm