Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động"

Thuế với các khoản chi phúc lợi cho người lao động

Thuế với các khoản chi phúc lợi cho người lao động

1. Chính sách thuế TNDN với các khoản chi phúc lợi cho người lao động Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm 2.30 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về các khoản chi được trừ khi xác định thu [...]

Xem thêm
Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

Chi Phúc Lợi Cho Người Lao Động

– Các khoản chi phúc lợi cho người lao động có được khấu trừ thuế GTGT, và có được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? – Mức chi phí được tính hợp lý là bao nhiêu?   *Căn cứ pháp lý: – Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày [...]

Xem thêm