Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chi trả trợ cấp BHXH"

Chi trả trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân của NLĐ

Chi trả trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân của NLĐ

Lưu ý về chi trả trợ cấp BHXH(ốm đau, thai sản,…) qua tài khoản cá nhân của người lao động 1. Đối với các đơn vị đã cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản cá nhân của Người lao động cho cơ quan BHXH và đã được cập nhật vào hệ thống, khi [...]

Xem thêm