Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Cho vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế"

Cho vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế

Cho vay lãi suất 0% sẽ bị ấn định thuế

*Chi tiết cho vay lãi suất:  Công văn 4975/TCT-CS ngày 26/10/2016 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 Các doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi cho vay lẫn nhau với lãi suất 0% thì có ảnh hưởng gì không? Các bên phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào? Có bị ấn định [...]

Xem thêm