Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "chuyển đơn vị công tác quết toán thuế"

Người chuyển đơn vị công tác quết toán thuế ra sao

Người chuyển đơn vị công tác quết toán thuế ra sao

Đối với người lao động khi điều chuyển công tác thì việc quyết toán thuế TNCN của người lao động như thế nào? Hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm những gì?     1. Ủy quyền quyết toán TNCN đối với người chuyển công tác. – Căn cứ: tại Điều 25, Khoản 2, [...]

Xem thêm