Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chuyển tiền nhầm vào tài khoản"

Xử lý khi Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Xử lý khi Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

Trong quá trình giao dịch thanh toán giữa các bên khi nhân viên thực hiện giao dịch viết UNC ghi sai thông tin: Tên doanh nghiệp hoặc sai tên ngân hàng sai tài khoản mà nhân viên ngân hàng phát hiện ra khi trả cứu, ngân hàng trả lại số tiền trên UNC?   – [...]

Xem thêm