Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "con chết sau sinh được nghỉ thai sản"

Tổng hợp chi tiết đầy đủ về chế độ thai sản

Tổng hợp chi tiết đầy đủ về chế độ thai sản

A. CHẾ ĐỘ THAI SẢN I. Điều kiện hưởng Căn cứ: Điều 31, Luật BHXH số 58/2014/QH13 – Đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con – Đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo [...]

Xem thêm