Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Công ty dưới 10 NLĐ"

Công ty dưới 10 NLĐ miễn gửi thang, bảng lương

Doanh nghiệp dưới 10 lao động miễn gửi thang, bảng lương? Doanh nghiệp dưới 10 người có phải đăng ký thang bảng lương không? —- > Căn cứ: – Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP Ngày 13/09/2018 hiệu lực từ ngày 01/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP [...]

Xem thêm