Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "đăng ký phương pháp khâu trừ thuế"

Hướng dẫn khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Hướng dẫn khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định trước đây để cải cách, đơn giản các TTHC về thuế. Theo đó, DN mới thành lập có đầu tư mua sắm TSCĐ thì được áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ, không phân biệt [...]

Xem thêm