Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ"

Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ

Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ

Hướng dẫn chi tiết các bước chuẩn bị, xử lý nghiệp vụ quyết toán thuế doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ.   Phần 01: chuẩn bị trước khi quyết toán thuế 1.Sổ kế toán file exel (gửi mail) 1. Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến loại 9, CĐPS, Công Nợ năm thanh [...]

Xem thêm