Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "đối tượng nào phải kiểm toán"

Quy định doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán

Quy định doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán

*Công văn 1339/BTC-CĐKT năm 2014 doanh nghiệp tổ chức bắt buộc phải kiểm toán – Đơn vị nào phải kiểm toán toán? – Nếu không kiểm toán thì sẽ như thế nào? *Ngày 29/3/2011, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có [...]

Xem thêm