Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "đối tượng phải kiểm toán"

Doanh nghiệp nào thuộc đối tượng phải kiểm toán

Doanh nghiệp nào thuộc đối tượng phải kiểm toán

*Căn cứ Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải kiểm toán – Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 Ngày 29/3/2011 – Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 – Luật số 03/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT KẾ TOÁN hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004 – Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày [...]

Xem thêm