Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "gia hạn nộp thuế"

Trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

Trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế

Căn cứ được gia hạn nộp thuế + Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC + Khoản 3 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Theo đó, nếu người nộp thuế rơi vào những trường hợp sau sẽ được xem xét gia hạn nộp thuế: – Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp [...]

Xem thêm