Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Giải đáp về thuế Giá trị gia tăng"

Giải đáp về thuế Giá trị gia tăng

Giải đáp về thuế Giá trị gia tăng

Câu 1: Công ty tôi là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư do Ban Quản lý khu Công nghệ cao cấp đầu năm 2015. Ngành nghề trong Giấy chứng nhận đầu tư của chúng tôi bao gồm: Hóa phân tích; Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát [...]

Xem thêm